Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Fundusze Europejskie dla szkół zawodowych – forum

Fundusze Europejskie dla szkół zawodowych – forum

A A A

Fundusze Europejskie dla szkół zawodowych – forum

Zapraszamy na forum dotyczące wsparcia szkolnictwa zawodowego z RPO WSL 2014–2020
oraz wizyty studyjne w szkołach, które zmodernizowały się dzięki unijnym funduszom.

Czas zmian – czas zawodowców

Dzięki projektom realizowanym przy wsparciu Funduszy Europejskich zmieniamy wizerunek szkół zawodowych i opinię o nich. Coraz więcej tego typu szkół zmienia się w najwyższej jakości placówki nauki zawodu, z których wychodzą wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach.

30 września rozpoczynamy ostatni duży nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie z poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego. W puli środków przeznaczonych na dotacje dla szkół mamy ponad 57 mln zł.

Forum dotyczące szkolnictwa zawodowego

Zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, dowiedz się więcej na temat konkursu i wsparcia szkolnictwa zawodowego podczas wyjątkowego tematycznego forum, gdzie poznasz:
• dobre praktyki oraz dotychczasowe osiągnięcia w zakresie wsparcia szkół zawodowych,
• najważniejsze zmiany w szkolnictwie zawodowym,
• główne założenia najbliższego konkursu.

Wizyty studyjne

Przedstawiciele szkół branżowych, które są zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w omawianym konkursie, mogą również wziąć udział w wizytach studyjnych w miejscach, które już skorzystały z unijnego dofinansowania. W planach mamy 4 wyjazdy (po jednym dla każdego subregionu):
• 7 października 2019 r. dla Subregionu Zachodniego;
• 8 października 2019 r. dla Subregionu Południowego;
• 15 października 2019 r. dla Subregionu Centralnego;
• 17 października 2019 r. dla Subregionu Północnego.

Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie rpo.slaskie.pl.

Forum odbędzie się już

4 października 2019 r. o godzinie 10.00

w Sali Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.

Aby wziąć w nim udział, wystarczy wypełnć FORMULARZ REJESTRACYJNY
na stronie rpo.slaskie.pl.

Powrót do góry