Home > W numerze > Aktualności > Komitet monitorujący

Komitet monitorujący

A A A

Komitet monitorujący

Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji i organizacji. Aby proces przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, Zarząd Województwa Śląskiego powołał Komitet Monitorujący RPO WSL.

Komitet Monitorujący. Obrady z 21 września 2017 roku.

21 września 2017 roku odbyło się jedenaste posiedzenie Komitetu. Obradom przewodniczył wicemarszałek Michał Gramatyka. Głównym tematem posiedzenia było przyjęcie nowych kryteriów wyboru projektów oraz wprowadzenie zmian do wcześniej przyjętych, m.in. w związku z nowelizacją tzw. ustawy wdrożeniowej. Ponadto na posiedzeniu zaprezentowano stan wdrażania Programu. Jak wynika z przedstawionych danych, do tej pory ogłoszono 246 naborów (17 czeka na uruchomienie), co przekłada się na wykorzystanie 78% alokacji. Łącznie rozdysponowano ponad 11 mld zł! Do końca roku planowane jest ogłoszenie kolejnych 33 konkursów na kwotę ponad 153 mln euro.

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). Do zadań KM należy w szczególności przegląd wdrażania RPO WSL 2014-2020 i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów.

Szczegółowe informacje na temat KM oraz pełną listę członków można znaleźć na stronie: www.rpo.slaskie.pl w zakładce „O Programie” / „Dowiedz się o instytucjach w Programie”.

ŁK

 
Polecamy


PRZYSPIESZAMY
Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry?

 

PROJEKTY O PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM ZNACZENIU Rozmowa z Aleksandrą Kisielewską, koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

 

KOMITET MONITORUJĄCY Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ STYPENDIA W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych.

 

ŚLĄSKIE STAWIA NA INNOWACJE Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt.

 
Popularne


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ
Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry.

 

OD WIEDZY DO EFEKTÓW Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

REGIONALNE INWESTYCJE NABIERAJĄ TEMPA Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

TRZEBA PODJĄĆ RYZYKO, TO JEDYNA DROGA Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 

Możliwości wykorzystania OZE w Śląskiem Śląsk to region stygmatyzowany przemysłem ciężkim. Dla przeciętnego Kowalskiego spoza naszego województwa.