Home > W numerze > WUP > Szkolenia szyte na miarę

Szkolenia szyte na miarę

A A A

Szkolenia szyte na miarę

Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry. Wiedza, którą zdobędzie załoga, wcześniej czy później przełoży się na wzrost potencjału przedsiębiorstwa. Pracodawcy zainteresowani szkoleniami pracowników korzystać mogą z ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Platforma umożliwia wybór kursów, które w największym stopniu odpowiadają na ich potrzeby.

Giełda usług

Pracodawcy zainteresowani szkoleniami pracowników korzystać mogą z ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Od 2004 roku, czyli przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, rośnie liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje pracownicze finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W poprzednim okresie programowania w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze wsparcia szkoleniowego w ramach EFS skorzystało 1,5 mln zatrudnionych. Z czasem jednak, z powodu dynamicznych przeobrażeń rynku, przedsiębiorcy zaczęli odczuwać niedosyt, jeśli chodzi o tematykę szkoleń, ich zakres i organizację. Na skutek długotrwałych procedur konkursowych sporządzone wcześniej analizy potrzeb szkoleniowych traciły aktualność.

BUR to całkowicie nowe podejście w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowniczych. To nowoczesna internetowa platforma, dzięki której firmy szkoleniowe i doradcze zyskały bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić sprofilowane według swoich potrzeb szkolenia, studia podyplomowe czy doradztwo.

Aktualnie w BUR (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl) wpisanych jest 15 tysięcy ofert szkoleniowych realizowanych na terenie całego kraju, zarówno komercyjnych, jak i współfinansowanych ze środków EFS.

– Nowy system to całkowite odejście od starych zasad, które opierały się na podejściu podażowym – zdarzało się, że przedsiębiorca korzystał ze szkoleń, które nie zawsze trafiały w jego potrzeby. Teraz wybierze takie, na których mu zależy – mówi Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. – Baza Usług Rozwojowych oferuje dodatkowo unikalne rozwiązanie na polskim rynku, jakim jest możliwość zamówienia usługi szkoleniowej „szytej na miarę”. Oznacza to, że jeżeli nie ma w bazie szkolenia, którego przedsiębiorca potrzebuje, ma możliwość umieszczenia w systemie ogłoszenia o swoim zapotrzebowaniu. Następnie firma szkoleniowa kontaktuje się z przedsiębiorcą i przygotowuje ofertę odpowiadającą dokładnie jego potrzebom – podkreśla.

PROFESJONALNE WSPARCIE

Inna ważna zmiana to taka, że szkolenia przestały być dostępne jedynie dla dużych firm i korporacji, które dysponują funduszem szkoleniowym. Dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 szerokie perspektywy wsparcia otwarły się także dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz właścicieli firm rodzinnych. Dotacje na szkolenia rozdzielane są w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (PSF). Dystrybucją środków zajmują się władze samorządowe województw za pośrednictwem wskazanych przez siebie Operatorów.

- Śląskie otrzymało na ten cel największą alokację w kraju – ponad 425 mln złotych! Wysokość kwoty przeznaczonej dla danego przedsiębiorcy zależy od liczby pracowników – mówi Grzegorz Sikorski. – Do 2023 roku na wsparcie mogą liczyć ponad 53 tysiące pracowników przedsiębiorstw oraz 12 tysięcy firm z naszego regionu. Są i inne korzyści: indywidualne podejście, proste procedury i gwarancja jakości, ponieważ usługi dostępne w BUR są świadczone przez firmy i instytucje dysponujące certyfikatami jakości – zaznacza. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w drodze konkursu wybrał sześciu operatorów usług rozwojowych, którzy od września br. przyjmują zgłoszenia od pracodawców.

Kampania promocyjna

O uruchomieniu Podmiotowego Systemu Finansowania śląscy przedsiębiorcy są informowani w ramach specjalnej kampanii promocyjnej „Śląskie rozwija Twój biznes – profesjonalne wsparcie dla firm”, która ruszyła we wrześniu. Aby ukazać praktyczny wymiar korzyści, jakie płyną do przedsiębiorców z uruchomienia PSF, w akcji promocyjnej biorą udział osoby z grupy docelowej (45-letnia informatyczka z Zabrza oraz 56-letni księgowy z Rybnika). Na własnym przykładzie pokazują, jak skorzystanie z usług szkoleniowych pozytywnie wpłynęło na ich zawodowy rozwój. Kampania obecna jest w internecie. Działania reklamowe prowadzone są między innymi na Facebooku i YouTube, w wyszukiwarce Google, a także na portalach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych. Wszystkie narzędzia prowadzą do specjalnej strony internetowej: www.szkoleniaslaskie.pl, na której znajduje się komplet podstawowych informacji o systemie. Kampania, realizowana na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, potrwa do końca listopada.

Niezależnie od działań w mediach, pracownicy Punktu Kontaktowego EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy organizują stoisko informacyjno-promocyjne na targach, spotkaniach, kongresach, odwiedzają posiedzenia rad powiatów, są gośćmi seminariów i spotkań dla przedsiębiorców, by informować o nowych możliwościach podnoszenia kwalifikacji pracowniczych. Na grudzień zaplanowano konferencję na temat PSF z udziałem przedsiębiorców, firm szkoleniowych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Szczegółowe zasady wsparcia w ramach PSF można znaleźć na stronach: szkoleniaslaskie.pl oraz rpo.wup-katowice.pl (zakładka Znajdź dofinansowanie, kafelek z napisem Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).

SG

Polecamy


PRZYSPIESZAMY
Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry?

 

PROJEKTY O PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM ZNACZENIU Rozmowa z Aleksandrą Kisielewską, koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

 

KOMITET MONITORUJĄCY Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ STYPENDIA W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych.

 

ŚLĄSKIE STAWIA NA INNOWACJE Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt.

 
Popularne


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ
Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry.

 

OD WIEDZY DO EFEKTÓW Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

REGIONALNE INWESTYCJE NABIERAJĄ TEMPA Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

TRZEBA PODJĄĆ RYZYKO, TO JEDYNA DROGA Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 

Możliwości wykorzystania OZE w Śląskiem Śląsk to region stygmatyzowany przemysłem ciężkim. Dla przeciętnego Kowalskiego spoza naszego województwa.