Home > W numerze > Aktualności > Ekologiczny transport publiczny

Ekologiczny transport publiczny

A A A

Ekologiczny transport publiczny

Transport w Polsce odpowiada za około 13 proc. emisji gazów cieplarnianych, choć są miasta, w których wskaźniki sięgają nawet 60 proc.! W walce z zanieczyszczeniem powietrza pomóc może wprowadzanie niskoemisyjnych taborów, a także zmniejszenie ruchu samochodowego w centrach miast. Środki na działania w tym zakresie śląskie samorządy pozyskać mogą w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport oraz efektywne oświetlenie RPO WSL 2014-2020.

Trujący tabor

Śląskie jest jednym z najbardziej zurbanizowanych regionów w kraju. Nasze województwo jest na pierwszym miejscu pod względem natężenia ruchu. Po drogach krajowych każdej doby przejeżdża ponad 20 tys. aut, a po międzynarodowych – 38 tys.! Tak duża liczba samochodów przyczynia się do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Jeśli do tego doda się wysłużony transport publiczny (średni wiek taboru to ok. 6-18 lat), który także emituje trujące gazy, to sytuacja w regionie nie rysuje się w zbyt „zielonych” barwach. W dążeniu do redukcji szkodliwych emisji pomóc mogą ograniczenie ruchu samochodowego, wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych oraz inwestycje w niskoemisyjny transport publiczny. Coraz więcej polskich samorządów decyduje się na działania w tym zakresie. Ponieważ inwestycje te wymagają sporych nakładów finansowych, z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie.

zrównoważona komunikacja

Środki w ramach Działania 4.5 rozdysponowywane są zarówno w trybie ogólnodostępnego konkursu (38 mln złotych), jak w formule Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. W pierwszym przypadku pieniądze można pozyskać na budowę i przebudowę liniowej infrastruktury tramwajowej (torowisk wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą, a także przystankami dla podróżnych) oraz zakup taboru tramwajowego. Na finansową pomoc liczyć mogą inwestycje realizowane poza subregionem centralnym. Z kolei w ramach ZIT/RIT możliwości wsparcia jest więcej. Realizowane mogą być m.in. inwestycje budowy, przebudowy liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego. Są to: zintegrowane węzły przesiadkowe (w tym dworce autobusowe i kolejowe), parkingi Park&Ride oraz Bike & Ride na obrzeżach miast, buspasy, systemy miejskich wypożyczalni rowerów. Pieniądze można przeznaczyć także na wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), zakup taboru autobusowego czy wymianę oświetlenia w gminach (w szczególności przy drogach i placach) na instalacje o wyższej efektywności energetycznej.

O unijne środki mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty działające na zlecenie samorządów realizujących zadania z zakresu transportu publicznego, a także podmioty, w których większość udziałów posiadają gminy i realizują na podstawie statutu zadania z zakresu transportu publicznego. Dodatkowo, w ramach ZIT/RIT, w zakresie wzrostu efektywności oświetlenia w gminach o dotacje wystąpić mogą: samorządy, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego.

W regionie trwają aktualnie nabory w ramach Działania 4.5 w formule ZIT/RIT. W lutym 2018 r. rozstrzygnięty zostanie konkurs dotyczący RIT Subregionu Zachodniego, w maju 2018 r. — RIT Subregionu Północnego, a w czerwcu RIT Subregionu Południowego i ZIT Subregionu Centralnego.

Szczegółowe informacje na temat naborów można znaleźć na stronie: www.rpo.slaskie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów”.

ŁK

Komunikacja pod prądem »

Polecamy


PRZYSPIESZAMY
Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry?

 

PROJEKTY O PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM ZNACZENIU Rozmowa z Aleksandrą Kisielewską, koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

 

KOMITET MONITORUJĄCY Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ STYPENDIA W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych.

 

ŚLĄSKIE STAWIA NA INNOWACJE Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt.

 
Popularne


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ
Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry.

 

OD WIEDZY DO EFEKTÓW Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

REGIONALNE INWESTYCJE NABIERAJĄ TEMPA Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

TRZEBA PODJĄĆ RYZYKO, TO JEDYNA DROGA Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 

Możliwości wykorzystania OZE w Śląskiem Śląsk to region stygmatyzowany przemysłem ciężkim. Dla przeciętnego Kowalskiego spoza naszego województwa.