Home > W numerze > Aktualności > Strategiczne interwencje właśnie ruszają

Strategiczne interwencje właśnie ruszają

A A A

Strategiczne interwencje właśnie ruszają

Bytom i Radzionków to miasta, które mogą liczyć na dodatkową transzę unijnych pieniędzy. Środki zarezerwowane w ramach tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji RPO WSL trafią do tych gmin ze względu na kumulację negatywnych zjawisk degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej. Pierwsze konkursy zostały już uruchomione.

Szansa na zmianę

Bytom w ostatnim ćwierćwieczu najbardziej ucierpiał w wyniku transformacyjnych przemian zachodzących na Śląsku. Wskutek eksploatacji górniczej i procesów likwidacyjnych w przemyśle wydobywczym i hutniczym, wiele zakładów zamknięto, a tysiące mieszkańców straciło zatrudnienie. „Kurczenie się miasta”, spowodowane odpływem jego mieszkańców, to kolejny poważny problem Bytomia. Według danych Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, na koniec 2015 r. mieszkało w Bytomiu 170 tys. osób (a jeszcze kilka lat temu ponad 220 tys.). Prognozy również nie są optymistyczne. Miasto nadal będzie się wyludniać. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom, niezbędne jest efektywne wykorzystanie potencjału miasta.

Służyć temu mają środki zarezerwowane w ramach OSI. Bytom ma do wykorzystania 100 mln euro, z czego 55% pochodzi z EFRR i przeznaczone zostanie na projekty infrastrukturalne.

– W ostatnich miesiącach złożyliśmy projekty na prawie 50 mln złotych. Bytom stara się m.in. o środki na kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na terenie dzielnicy Rozbark czy renowację pałacu Thiele-Wincklerów w dzielnicy Miechowice. Wnioskowaliśmy również o środki na przebudowę i adaptację budynku na potrzeby Centrum Integracji Społecznej. W ośrodku, według założeń, prowadzone mają być działania zmierzające do usamodzielnienia się osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – mówi Izabela Domogała z Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu. – Wystąpiliśmy też o dofinansowanie programu, który obejmowałby pracę indywidualną i grupową dla młodzieży eksperymentującej lub uzależnionej od środków psychoaktywnych i alkoholu. Aby jednak wdrożyć te działania, niezbędne jest przeprowadzenie remontu Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jeden z projektów zakłada również uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych – dodaje.

Na liście projektów zgłoszonych do dofinansowania znalazły się także przedsięwzięcia zakładające ochronę przyrody i uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły, a także konserwację zabytkowych obiektów sakralnych na cele kulturalne m.in. kościoła św. Małgorzaty, remont kościoła pw. Świętej Trójcy i kościoła św. Wojciecha.

– Działania, które planujemy zrealizować, wynikają z przyjętego w lutym br. Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+. Kolejne wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących rewitalizacji budynków w Śródmieściu, Rozbarku oraz termomodernizacji placówek edukacyjnych będziemy składać do Urzędu Marszałkowskiego jeszcze w tym roku – mówi Izabela Domogała.

Problemy w mniejszym stopniu dotknęły Radzionków, który przez dwadzieścia lat był dzielnicą Bytomia. Choć dziś miasto dobrze się rozwija, nadal część gminy odczuwa konsekwencje transformacyjnych przemian. Dotyczy to przede wszystkim osiedla górniczego zwanego Kolonią Hugona w Radzionkowie-Rojcy. Miasto w ramach OSI otrzyma 5 mln euro na jego rewitalizację.

– Unijne pieniądze przeznaczymy na prace budowlano-remontowe zmierzające do przywrócenia siedmiu zabytkowym familokom należytej funkcji śródmiejskiej oraz walorów społecznych, edukacyjnych i kulturowych. Środki pójdą też na zagospodarowanie terenu przyległego (chodników, placów, nawierzchni, zieleni) i utworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjno-społeczną – wyjaśnia Justyna Korbela, inspektor w Zespole ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Radzionków. – Z kolei w ramach konkursu dotyczącego włączenia społecznego chcemy zrealizować projekty dotyczące rewitalizacji społecznej i animacyjnej mieszkańców miasta. Zagrożeni wykluczeniem społecznym otrzymają pomoc psychologiczną, pedagogiczną, animacyjną i prawną. Zakładamy także realizację programów profilaktyki uzależnień, zdrowego i świadomego stylu życia oraz działania z zakresu aktywizacji lokalnej społeczności – dodaje.

Szczegółowe informacje na temat konkursów realizowanych w ramach OSI dostępne są na stronie: www.rpo.slaskie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

ŁK

Polecamy


PRZYSPIESZAMY
Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry?

 

PROJEKTY O PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM ZNACZENIU Rozmowa z Aleksandrą Kisielewską, koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

 

KOMITET MONITORUJĄCY Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ STYPENDIA W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych.

 

ŚLĄSKIE STAWIA NA INNOWACJE Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt.

 
Popularne


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ
Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry.

 

OD WIEDZY DO EFEKTÓW Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

REGIONALNE INWESTYCJE NABIERAJĄ TEMPA Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

TRZEBA PODJĄĆ RYZYKO, TO JEDYNA DROGA Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 

Możliwości wykorzystania OZE w Śląskiem Śląsk to region stygmatyzowany przemysłem ciężkim. Dla przeciętnego Kowalskiego spoza naszego województwa.