Home > W numerze > Dobra praktyka > Proekologiczne inicjatywy

Proekologiczne inicjatywy

A A A

Proekologiczne inicjatywy

Polska regularnie przekracza normy zanieczyszczenia obowiązujące w Unii Europejskiej. Organizacje ekologiczne biją na alarm. Dostrzegając problem smogu duszącego mieszkańców, gmina Siewierz przeznaczyła unijne środki na montaż 1300 kolektorów słonecznych. Pozwoli to ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 300 ton rocznie.

ENERGIA ZE SŁOŃCA

Projektem objęto domy jednorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej, np. szkoły i urzędy.

Realizację projektu poprzedzono analizami, które dowiodły, że normy poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu i dwutlenku węgla w gminie Siewierz, podobnie jak w całym województwie, są znacznie przekroczone. Problem jest szczególnie poważny w tzw. okresie grzewczym. Obliczono, że zainstalowanie ponad 1300 kolektorów słonecznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem pozwoli ograniczyć ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla nawet o 300 ton w ciągu roku.

– Do projektu zakwalifikowano budynki użyteczności publicznej, ale także prywatne domy. Mieszkańcy, którzy byli zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu, musieli wypełnić deklarację uczestnictwa oraz ankietę techniczną domu – mówi Joanna Trzcionka z Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT RPO WSL 2014- 2020 w wysokości ponad 4 mln zł.

– Przedsięwzięcie umożliwi montaż kolektorów słonecznych w 460 budynkach odbiorców indywidualnych i dziewięciu obiektach użyteczności publicznej. Instalacja będzie stanowiła układ wspomagający podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Te rozwiązania znacząco ograniczą emisję szkodliwych substancji do powietrza – mówi Joanna Trzcionka.

Budynki użyteczności publicznej objęte pracami to szkoły podstawowe, zespoły przedszkolne, Centrum Kulturalno- Społeczne w Brudzowicach oraz Urząd Miasta i Gminy w Siewierzu.

– W dalszym ciągu zgłaszają się osoby, które chciałyby dołączyć do projektu. To dowodzi, że mieszkańcy są coraz bardziej świadomi tego, jak duży wpływ mają na czystość powietrza. Ze względu na duże zainteresowanie, nie wykluczamy, że w przyszłości podejmiemy starania o kolejne unijne środki – mówi Joanna Trzcionka.

Projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Siewierz” realizowany jest w ramach Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT. Całkowita wartość projektu to ponad 4,5 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to kwota przekraczająca 4 mln zł.

DW

Przyłącz się do słonecznych gmin »

Polecamy


PRZYSPIESZAMY
Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry?

 

PROJEKTY O PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM ZNACZENIU Rozmowa z Aleksandrą Kisielewską, koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

 

KOMITET MONITORUJĄCY Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ STYPENDIA W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych.

 

ŚLĄSKIE STAWIA NA INNOWACJE Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt.

 
Popularne


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ
Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry.

 

OD WIEDZY DO EFEKTÓW Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

REGIONALNE INWESTYCJE NABIERAJĄ TEMPA Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

TRZEBA PODJĄĆ RYZYKO, TO JEDYNA DROGA Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 

Możliwości wykorzystania OZE w Śląskiem Śląsk to region stygmatyzowany przemysłem ciężkim. Dla przeciętnego Kowalskiego spoza naszego województwa.