Home > W numerze > Aktualności > Wspólny cel: lepsze powietrze

Wspólny cel: lepsze powietrze

A A A

Wspólny cel: lepsze powietrze

W czasie, gdy Polska nadal szuka spójnych rozwiązań, pozwalających ograniczać emisję szkodliwych substancji do powietrza, część samorządów podejmuje przyjazne środowisku działania z własnej inicjatywy. Cenne są one szczególnie w regionach, gdzie powietrze jest najbardziej zanieczyszczone, czyli na Śląsku i w Małopolsce. Za kilka miesięcy w naszym regionie ruszy konkurs Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej realizowany w ramach Poddziałania 4.3.4 RPO WSL 2014-2020.

z troską o mieszkańców

Według raportu „Zrównoważone Miasta. Życie w zdrowej atmosferze” przygotowanego przez ONZ, mieszkańcy niemal całej Polski oddychają trującymi cząstkami, które przenikają do organizmu i poważnie zagrażają naszemu zdrowiu. Skażenie środowiska słono kosztuje też gospodarkę, podnosząc koszty leczenia chorób spowodowanych złą jakością powietrza. Obniżenie poziomu zanieczyszczeń Polska stara się osiągnąć przez rozbudowanie istniejących sieci ciepłowniczych, budowę lokalnych kotłowni, kompleksową termomodernizację, zastąpienie węgla gazem, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także zastąpienie przestarzałych pieców nowoczesnymi instalacjami spełniającymi unijne standardy emisyjne.

Śląskie, pomimo tendencji spadkowej emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, nadal produkuje ich najwięcej w kraju. Dlatego niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji, a więc szkodliwych pyłów i gazów pochodzących m.in. z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób (najczęściej tanim węglem, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych). Na ten cel zarezerwowano w ramach Poddziałania 4.3.4 pulę ponad 22 mln euro. W regionie przeprowadzono już kilka konkursów w tym zakresie w formule Zintegrowanych/ Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Aktualnie prowadzony jest nabór w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji (o pieniądze mogą wystąpić podmioty, których projekty będą realizowane na obszarach rewitalizowanych OSI Bytom i Radzionków).

Z zyskiem dla środowiska

W grudniu br. ogłoszony zostanie ogólnodostępny konkurs w ramach Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. O unijne środki będą mogły starać się m.in. samorządy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Pieniądze będzie można przeznaczyć na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Prace projektowe objąć mogą m.in. poprawę izolacyjności przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności, a także zmianę oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu) oraz przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa będzie jedynie jako element szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów. Nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Dotacje będzie można wydać również na likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę lub modernizację indywidualnych źródeł ciepła na opalane paliwem gazowym lub biomasą, a także na podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła. Szansę na dofinansowanie mają przedsięwzięcia zakładające budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Wnioskodawcy muszą pamiętać, że dla każdego projektu trzeba określić wskaźnik dotyczący zmniejszenia zużycia energii końcowej oraz ilości zaoszczędzonej energii cieplnej i/lub elektrycznej, a także szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (redukcja CO2 musi osiągnąć co najmniej 30%) oraz inne wskaźniki wymagane dla danego typu projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem pojawiają się na stronie: www.rpo.slaskie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

ŁK

Tychy patrzą ekologicznie »

Polecamy


PRZYSPIESZAMY
Czy wiesz, że budżet RPO WSL 2014-2020 jest większy niż roczny budżet Czarnogóry?

 

PROJEKTY O PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM ZNACZENIU Rozmowa z Aleksandrą Kisielewską, koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

 

KOMITET MONITORUJĄCY Racjonalne wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji.

 

NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ STYPENDIA W powszechnej opinii przedmioty ścisłe uchodzą za znacznie trudniejsze od humanistycznych.

 

ŚLĄSKIE STAWIA NA INNOWACJE Innowacje to nie tylko technologie, to także zachowania konsumentów, które kreują popyt.

 
Popularne


SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ
Firmy, które nie inwestują w rozwój, skazane są na stagnację i rychłe wyparcie przez silniejszych graczy. Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry.

 

OD WIEDZY DO EFEKTÓW Regiony, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i innowacje. W ten sposób zyskują szansę na budowę silnej i konkurencyjnej gospodarki.

 

REGIONALNE INWESTYCJE NABIERAJĄ TEMPA Zrównoważony rozwój obszarów miejskich to główny cel Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

 

TRZEBA PODJĄĆ RYZYKO, TO JEDYNA DROGA Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Markiem Gzikiem, dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

 

Możliwości wykorzystania OZE w Śląskiem Śląsk to region stygmatyzowany przemysłem ciężkim. Dla przeciętnego Kowalskiego spoza naszego województwa.