Jasna Góra pięknieje

Przed obliczem Czarnej Madonny modlili się papieże, królowie, arystokraci. Jasna Góra była też świadkiem wielkich wydarzeń historycznych. Dziś jest duchową stolicą Polski i najbardziej znanym sanktuarium maryjnym. Rokrocznie przybywają tu pątnicy i turyści z różnych zakątków świata. Zespół klasztorny Ojców Paulinów przechodzi właśnie kolejną kompleksową modernizację i konserwację.

Fotografia przedstawia ojca Czesława Bruda, administratora klasztoru na Jasnej Górze. Mężczyzna o siwych włosach w okularach i białej sutannie, z pogodnym wyrazem twarzy, stoi na tle samochodu. Autorem zdjęcia jest Maciej Motylewski.

OJCIEC CZESŁAW BRUD, ADMINISTRATOR KLASZTORU OJCÓW PAULINÓW NA JASNEJ GÓRZE

Nie tylko w sercach Polaków Jasna Góra zajmuje szczególne miejsce. Każdego roku odwiedza nas kilka milionów osób, często z odległych krańców Europy i świata. Są to nie tylko wierni, ale też turyści zainteresowani dziedzictwem kulturowym naszych przodków. W wielowiekowych zabudowaniach, które same w sobie stanowią pomnik historii, przez lata zgromadzone zostały bogate zbiory i ciekawe muzealia. Stale rozwijająca się turystyka i ograniczone możliwości ekspozycyjne spowodowały, że zaczęliśmy szukać nowych sposobów zwiększania dostępności naszego dziedzictwa. Wspólnie z wojewódzkim konserwatorem zabytków oceniliśmy stan zabudowań i znaleźliśmy rozwiązanie. Zdegradowanym obiektom, pełniącym dotychczas co najwyżej rolę magazynów, nadajemy właśnie nowe funkcje. Prace konserwatorskie pozwolą zabezpieczyć obiekt przed dalszym niszczeniem i utrwalić jego walory architektoniczne.

Na cele muzealne i wystawiennicze zaadaptowaliśmy wcześniej nieużytkowane części bastionu św. Rocha, budynku „Hospicjum” i kurtyny północnej. W ramach projektu wykonaliśmy generalną przebudowę, w tym prace budowlane, konserwatorskie i instalacyjne w zakresie wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, dozoru i kontroli dostępu czy sygnalizacji pożarowej. Najtrudniejszym zadaniem było „pogodzenie ognia z wodą”. Nie jest łatwe spełnienie wysokich wymagań technicznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa z odpowiednim wyeksponowaniem tak cennych i różnorodnych zbiorów. W trakcie prac wykonywaliśmy więc specjalistyczne badania architektoniczne.

Inwestycja została zrealizowana w obiekcie wyjątkowym pod względem historycznym i architektonicznym, o niezwykłej wartości dla dziedzictwa narodowego i polskiej kultury. Bez wątpienia jest wydarzeniem, które zapisze się w kronikach Sanktuarium.

Pierwszym eksponatem nowej części muzealnej jest nietypowa pamiątka po św. Janie Pawle II – papieskie BMW z watykańskim numerem rejestracyjnym, którym Ojciec Święty jeździł, wizytując rzymskie parafie.

Fotografia przedstawia ojca Wojciecha Deca, podprzeora jasnogórskiego klasztoru. Zakonnik w białej sutannie i czarnym bezrękawniku, stoi na tle czarnego BMW – jednego z eksponatów w jasnogórskim muzeum. Autorem zdjęcia jest Dominik Wójcik.

OJCIEC WOJCIECH DEC, PODPRZEOR KLASZTORU NA JASNEJ GÓRZE

Tak jak dla milionów wiernych, także i dla mnie Jasna Góra ma wielkie znaczenie. Najtrafniej wypowiedział się Święty Jan Paweł II, wielokrotnie pielgrzymujący tu, do naszej Matki: „Przyzwyczaili się Polacy przychodzić na Jasną Górę..., bo tutaj bije serce Narodu w sercu Matki. Bo tutaj zawsze byliśmy wolni”.

Jestem wielce uradowany pracami prowadzonymi w ostatnich latach w naszym Sanktuarium. Wszystkie działania, skupiające się na pracach budowlano-konserwatorskich, powodują, że coraz większe zbiory Jasnej Góry będą mogły ujrzeć światło dzienne, a co za tym idzie, przybywający tu pielgrzymi zobaczą nowe zespoły wotywne i mam nadzieję, poczują się jak u siebie, wszak nie przypadkiem miejsce to zostało nazwane „Sanktuarium Narodu Polskiego”.

Odrestaurowane pomieszczenia posłużą nam do ekspozycji pamiątek związanych z Janem Pawłem II, Sługą Bożym Kardynałem Stefanem Wyszyńskim czy Prezydentami Rzeczypospolitej. W związku z tymi ekspozycjami bardzo ważnym miejscem jest przygotowana nowa sala, w której będzie można prowadzić różnorodne spotkania, wykłady, prezentacje, projekcje dla mniejszych grup. W nowej części ekspozycyjnej zaprezentujemy również zabytkowe tkaniny z naszych zbiorów, a wśród nich szaty liturgiczne z okresu XVI-XX wieku. Tak więc wszystkie przygotowane przestrzenie Bastionu św. Rocha, kurtyny zachodniej (dolnych pomieszczeń budynku Hospicjum) i kurtyny północnej zostaną zagospodarowane ekspozycjami Zbiorów Wotywnych Jasnej Góry.

Zrealizowana inwestycja ma ogromne znaczenie dla wszystkich, którzy przybywają na Jasną Górę od ponad sześciu wieków. To właśnie Matkę Bożą Królową Polski i to szczególne miejsce nawiedzali w modlitwie królowie, prezydenci, głowy państw, ale też inni pielgrzymi, którzy jako dziękczynienie za otrzymane łaski, z prośbą o własne intencje, przekazywali pamiątki – wota, niejednokrotnie dla nich bardzo cenne i ważne. Naszym obowiązkiem jest dbanie o te pamiątki i w miarę możliwości prezentowanie ich obecnym i przyszłym pokoleniom. Ten zaszczytny obowiązek może właśnie się spełnić.

GODEJ po naszymu

porzykać – pomodlić się

suchatelnica - konfesjonał

ponć – pielgrzymka

logo

Projekt:

"Rekonstrukcja i konserwacja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze – etap II"

Beneficjent: Klasztor oo. Paulinów Jasna Góra
Wartość projektu: ok. 8,4 mln zł
Dofinansowanie RPO WSL: ok. 6,6 mln zł
Okres realizacji: 04.2019 – 08.2020