Cyfrowe obserwatorium dobrze się sprawdza

Każdego roku Centrum Badania Opinii Społecznej pyta Polaków, jak oceniają wybrane instytucje publiczne. Z badania przeprowadzanego w marcu 2020 roku wynika, że policja stale cieszy się naszym największym zaufaniem. Jej pracę dobrze ocenia 80% ankietowanych. Śląska policja ma szczególne powody do zadowolenia. Nowoczesne technologie wypierają dawne analogowe rozwiązania, usprawniając zawodowe obowiązki mundurowych i ułatwiając życie mieszkańcom.

Insp Artur Bednarek – Fotografia przedstawia Inspektora Artura Bednarka, Zastępcę Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Mężczyzna w mundurze galowym stoi na tle polskiej flagi. Ma okulary. Uśmiecha się. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

INSPEKTOR ARTUR BEDNAREK, ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KATOWICACH

Pionierskie w skali kraju przedsięwzięcie stanowi połączenie szerokich zastosowań informatycznych i telekomunikacji dla potrzeb bezpieczeństwa. Nowe technologie, oprogramowanie, aplikacje oraz inne cyfrowe rozwiązania pomagają zbierać, przetwarzać i przesyłać informacje, które z jednej strony usprawniają pracę policji, a z drugiej podnoszą standard komunikacji z mieszkańcami. „Cyfrowe obserwatorium” to dwa bardzo szerokie obszary działania.

Pierwszy dotyczy ruchu drogowego w regionie, drugi skupia się na współpracy mieszkańców z dzielnicowymi.

Dzięki realizacji projektu, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach była pierwszą w kraju, która w czasie rzeczywistym ostrzega kierowców przed utrudnieniami wynikającymi z różnych zdarzeń drogowych. Kierowcy mają do dyspozycji dedykowane aplikacje, które ułatwiają poruszanie się po drogach. Wyszukując informacje dotyczące miejsca wypadku i przewidywanego czasu utrudnienia, mogą wybrać alternatywną drogę, by nie utknąć w korku. Aplikacje działają na każdym urządzeniu, które ma dostęp do Internetu. Dane o utrudnieniach pochodzą z pierwszej ręki, bo od policjantów z drogówki, którzy są na miejscu zdarzenia. Dostępna w aplikacji historia zdarzeń i miejsc szczególnie niebezpiecznych to ważne informacje także dla samorządów i zarządców dróg.

„Cyfrowe obserwatorium” to także rozwiązania ułatwiające pracę policjantom Wydziału Ruchu Drogowego. Korzystamy z nowoczesnych urządzeń i oprogramowania, które usprawniają obsługę zdarzeń drogowych. Dawniej policjanci szkicowali odręcznie miejsce wypadku, dziś pracują wydajniej i precyzyjniej, wykorzystując elektroniczne narzędzia, trójwymiarowe skany czy cyfrową mapę.

W ramach projektu powstało także „Biuro Śląskiego Dzielnicowego”. Rozwiązanie pozwala zgłaszać problemy i kontaktować się z nami bez wychodzenia z domu. Nasi dzielnicowi przeszli szkolenia, otrzymali zestawy teleinformatyczne, dzięki czemu mogą szybko i sprawnie reagować.

To, co cieszy chyba najbardziej, to odzew mieszkańców województwa, który przerósł nasze oczekiwania. Liczba odsłon usług mobilnych, jakie udostępniliśmy, dawno przekroczyła szacowane wyniki. To chyba najlepszy dowód, że projekt był potrzebny i dobrze spełnia swoje zadania.

Ml asp Kamil Adamczyk – Fotografia przedstawia młodszego aspiranta Kamila Adamczyka. Policjant siedzi w radiowozie, na miejscu kierowcy. Patrzy przez zasuniętą szybę w stronę fotografa. Jego autorem jest Dominik Wójcik.

MŁODSZY ASPIRANT KAMIL ADAMCZYK, WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ZAWIERCIU

W Wydziale Ruchu Drogowego pracuję od ponad sześciu lat. Rozwój technologii i wprowadzanie do wyposażenia policji nowoczesnych rozwiązań postawiło przede mną i moimi kolegami nowe zawodowe wyzwania. Dzięki szkoleniom poznaliśmy nowoczesne metody pracy, zaawansowane narzędzia pomiarowe – spotykane najczęściej w geodezji. Niewątpliwie było to wyzwanie, połączone z rozwojem i zawodową przygodą.

Do tej pory na miejscu zdarzenia musieliśmy dokonywać wszelkich pomiarów ręcznie. Ich precyzja i dokładność zależały w dużej mierze od umiejętności i doświadczenia funkcjonariusza. Prace na miejscu kolizji czy wypadku były czasochłonne i często wzbudzały dodatkowe emocje zarówno u tych, którzy uczestniczyli w wypadku, jak też kierowców, którzy z tego powodu stali w korku.

Dziś nie ma już konieczności odręcznego tworzenia szkiców sytuacyjnych wraz z uciążliwym ich skalowaniem. Nowy system podnosi jakość tworzonej dokumentacji. Obok swojej podstawowej funkcji, niemniej ważna jest możliwość wtórnego wykorzystania zebranych danych pomiarowych – na przykład przy obsłudze innego zdarzenia drogowego w tej samej lokalizacji. To pozwala skrócić czas obsługi zdarzenia. Nowe rozwiązania dają też możliwość późniejszego dostępu do zgromadzonych danych w celach opiniodawczych, statystycznych czy też analitycznych.

Dzięki projektowi mamy do dyspozycji skaner 3D. Urządzenie pozwala niemal skopiować miejsce wypadku bądź innego rodzaju zdarzenia, co niewątpliwie ułatwia policjantom zebranie ogromnej ilości śladów i materiałów dowodowych w sprawie.

Kierowcy chętnie korzystają z aplikacji „Zdarzenia Drogowe On-line”. Dzięki niej jesteśmy w stanie natychmiast po przybyciu na miejsce wypadku podać informację o nieprzejezdności drogi i możliwym czasie trwania utrudnień. Dane są prezentowane na mapie on-line pod adresem www.policja.orsip.pl, a także wysyłane bezpośrednio do dostawców systemów nawigacji satelitarnych. Taki sposób informowania daje kierowcom możliwość omijania zakorkowanych odcinków dróg i wybrania alternatywnych tras.

GODEJ po naszymu

dej pozór! – uważaj!

policyjo –policja

cesta – droga

logo

Projekt:

"Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa – śląska policja bliżej społeczeństwa"

Beneficjent: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Wartość projektu: ok. 23 mln zł
Dofinansowanie RPO WSL: ok. 19 mln zł
Okres realizacji: 10.2017 – 09.2019