#04 Więcej wiesz, lepiej pracujesz

Jest wiele powodów, dla których warto inwestować w szkolenia i rozwój. Wśród argumentów „za” najważniejszy wydaje się ten najprostszy – im więcej wiemy, tym lepiej i wydajniej pracujemy. Dlatego szkolić powinni się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Przykładem dobrych decyzji jest zakład stolarski z Kowali, który stale szuka szkoleń i kursów dla swojej kadry.

Fotografia przedstawia Macieja Szecówkę, kierownika projektu w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Maciej Szecówka, kierownik projektu w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Dziś wszystko w naszym życiu naznaczone jest rozwojem, zarówno technologicznym, jak i społeczno-gospodarczym. Proces jest szczególnie widoczny na rynku pracy. Wprowadzanie innowacji do przedsiębiorstw, stawianie na nowoczesne systemy i rozwiązania sprawiają, że wielu pracowników nie nadąża za zmianami. Przedsiębiorcy, którzy wiedzą, że o potencjale ich firmy w dużej mierze decyduje załoga, starają się wspierać swoją kadrę w rozwoju. Dzięki dobrze dopasowanym szkoleniom pracownicy uczą się efektywnych metod działania, a przedsiębiorcy obserwują wzrost wydajności ich pracy. Udział w szkoleniach pozwala poszerzać wiedzę, zdobywać nowe umiejętności, a im więcej pracownik wie, tym łatwiej się mu pracuje.

Nie każdy przedsiębiorca może jednak pozwolić sobie na kosztowne szkolenia, wielu nie radzi sobie także ze skomplikowanymi procedurami dotacyjnymi. Nasze zadanie polegało na kierowaniu środków w formie dofinansowań, które pracodawcy przeznaczali na wybrane szkolenia i kursy wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Dofinansowanie wynosiło maksymalnie 80% wartości usługi. Największą popularnością cieszyły się szkolenia zawodowe, m.in. z szeroko pojętej branży beauty, ale też branży gastronomicznej, stomatologicznej, fizjoterapeutycznej. Popularne były także szkolenia z kompetencji miękkich: budowania zespołów, obsługi klientów czy zarządzania czasem. Przez cały okres trwania projektu przeszkolono ponad 12 tys. pracowników z prawie 3,7 tys. firm.

Projekt realizowaliśmy w formule partnerskiej. Dzięki współpracy czterech podmiotów: Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca, Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz firmy Databout Consulting Sp. z o.o. z Warszawy, udało się osiągnąć sukces. Każdy z partnerów wniósł do naszego przedsięwzięcia cenne doświadczenia i metody pracy, co pozwoliło zrealizować projekt sprawnie i bez problemów.

Fotografia przedstawia Marcina Łapańskiego, stolarza w Zakładzie Stolarskim Andrzej Miedziński. Mężczyzna opiera się o jedną z maszyn w zakładzie stolarskim.

Marcin Łapański, stolarz w Zakładzie Stolarskim Andrzej Miedziński

W zakładzie pracuję od trzech lat. Jestem stolarzem i magazynierem, pełnię również obowiązki zastępcy kierownika. Nasza firma specjalizuje się w branży stolarskiej, głównie w obszarze architektury ogrodowej. Produkujemy między innymi altanki, domki letniskowe, wiaty, meble ogrodowe i place zabaw. Odpowiadam za prowadzenie ewidencji zadań, a także wprowadzanie i raportowanie procesów produkcyjnych, nadzór nad zespołem i magazynowaniem produktów. W ostatnim czasie nasza firma mocno się rozwinęła. Nowi klienci oznaczają więcej zleceń, a kiedy jest więcej pracy, zarządzanie produkcją staje się o wiele trudniejsze i bardziej skomplikowane. Dlatego firma wdrożyła zintegrowany system ułatwiający kierowanie działalnością zakładu i produkcją. Opiera się on na automatyzacji większości procesów i usprawnieniu przepływu danych. Dzięki zróżnicowanym poziomom uprawnień każdy pracownik ma, w ramach zajmowanego stanowiska, dostęp do niezbędnych informacji. Wraz z siedmioosobowym zespołem odbyłem szkolenie z obsługi modułu dotyczącego produkcji. Po zakończonym kursie zacząłem korzystać z nowego oprogramowania. Dziś pomaga mi ono określić między innymi zapotrzebowanie na surowce do produkcji, jej czas i koszty. Nowy sposób organizacji pracy dobrze wpłynął na działalność zakładu. Wszystko jest lepiej zorganizowane, pracujemy sprawniej i wydajniej, minimalizując ryzyko błędów praktycznie do zera. Cieszę się, że mój pracodawca zauważył potrzebę szkolenia pracowników i zdecydował się na inwestycję w kadry. Nasza branża rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego żeby nadążyć za zmieniającą się sytuacją i nie wypaść z obiegu, potrzeba nakładów finansowych nie tylko na parki maszynowe, ale też kursy dla pracowników.

W naszej firmie widać, jak dobry system szkoleń usprawnia proces produkcji, podnosi jakość i wydajność pracy. Inwestycje w personel, jak widać na naszym przykładzie, są bardzo ważne. Duże sumy wydaje się na nowoczesne urządzenia czy innowacyjne technologie, jednak bez przeszkolonych osób żadne maszyny czy urządzenia nie będą właściwie działać.

GODEJ po naszymu

bajzyga – wyrzynarka

dymbcok – klocek z drewna dębu

colsztok – miara drewniana składana

logo

Projekt:

Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników

Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Wartość projektu: ok. 65,7 mln zł
Dofinansowanie z RPO WSL: ok. 54,3 mln zł
Okres realizacji: IV 2017– VIII 2021