#13 W drodze na zawodowy szczyt

Nowoczesne szkoły branżowe kuszą coraz lepszą ofertą. Umożliwiają naukę w środowisku zbliżonym do przyszłego miejsca pracy, proponują płatne staże, szkolenia i w zasadzie gwarantują pracę w nowych sektorach gospodarki. Przykładem świetnej współpracy na linii szkoła – pracodawca - uczeń jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Fotografia przedstawia Agnieszkę Walczak, Zastępcę Naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Współpracy Urzędu Miasta w Sosnowcu.

Agnieszka Walczak, Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Współpracy Urzędu Miasta w Sosnowcu

Analitycy szacują, że w najbliższym czasie deficyt wykwalifikowanych pracowników będzie jeszcze bardziej odczuwalny niż obecnie. Aby zwiększyć atrakcyjność szkolnictwa branżowego w mieście, postanowiliśmy unowocześnić Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, tak by w pełni odpowiadało na potrzeby uczniów i przedsiębiorców, a kierunki kształcenia były dopasowane do lokalnego rynku pracy. Dzięki unijnej dotacji zmodernizowaliśmy dotychczasową siedzibę szkoły, rozbudowując ją o dodatkowe skrzydło. Powstały pracownie obsługi w portach i terminalach, gospodarki materiałowej, sterowania ruchem kolejowym, projektowania technologii mechanicznej, systemów energetyki odnawialnej i budownictwa pasywnego. Każda wyposażona została w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. I tak na przykład uczniowie kształcący się na kierunku „technik eksploatacji portów i terminali” oraz „technik lotniskowych służb operacyjnych” poznają przyszłe środowisko pracy, wykorzystując urządzenia, jakie faktycznie znajdują się w portach lotniczych. Wyposażenie pracowni, jej funkcjonalność, odzwierciedla pełną ścieżkę pasażera oraz pozwala przeprowadzać czynności kontroli bezpieczeństwa, które odbywają się w strefie zastrzeżonej lotniska – niedostępnej dla uczniów nawet podczas realizacji praktyk. Z kolei młodzież zdobywająca szlify w zawodzie technika transportu kolejowego ma do dyspozycji makietę sterowania ruchem kolejowym, pozwalającą na równoległe prowadzenie ruchu trzech pociągów. W odpowiedzi na potrzeby regionalnego rynku pracy powstała pracownia gospodarki materiałowej, pełniąca funkcję minicentrum logistyczno-spedycyjnego. W nowym budynku znajduje się także najnowocześniejsze wyposażenie, służące do kształcenia w zawodzie technik mechanik lotniczy. Centrum jest też właścicielem symulatora lotu szybowca. Centrum przygotowane jest do uruchomienia nowych kierunków kształcenia związanych z odnawialnymi źródłami energii, takich jak technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Wszystkie pracownie zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Fotografia przedstawia Ewę Bartosińską, Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Ewa Bartosińska, Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

Dzisiejszy rynek pracy jest rynkiem wykwalifikowanego pracownika. Absolwenci szkół podstawowych, wybierając szkołę branżową, wiedzą, że zyskują pewność zatrudnienia w przyszłości. Tym bardziej że standardem staje się dziś kształcenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, czyli panujących w zakładach pracy. Nasze Centrum, chcąc spełnić oczekiwania uczniów, rodziców i pracodawców, sięgnęło po unijne dofinansowanie nie tylko na doposażenie pracowni, ale również na organizację staży i praktyk zawodowych oraz kursów specjalistycznych. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym: pracodawcami, uczelniami, instytucjami szkoleniowymi. Naszymi partnerami są między innymi: Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Akademia Lotnicza Centrum Edukacji Lotniczej Airport Balice, Port Lotniczy Pyrzowice. Dzięki temu mogliśmy zorganizować dla trzystu uczniów staże, w trakcie których zdobywali nowe doświadczenia i umiejętności oraz zapoznawali się z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w rzeczywistych warunkach pracy. Każdy stażysta otrzymał stypendium, a pracodawcy refundację kosztów dodatku do wynagrodzenia lub refundację pełnego wynagrodzenia dla opiekunów stażystów. Wielu uczniów po zakończeniu stażu otrzymało propozycje pracy wakacyjnej, a absolwenci – stałego zatrudnienia. Uczestnicy projektu na piętnastu specjalistycznych kursach mogli zdobyć uprawnienia zawodowe, nauczyć się między innymi programowania czy obsługi bezzałogowych statków powietrznych, nabyć umiejętności na przykład w zakresie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Dodatkową formą wsparcia były spotkania z doradcą zawodowym oraz konsultacje psychologiczne.

Nabyte umiejętności, potwierdzone praktykami i stażami u przedsiębiorców, sprawiają, że absolwenci naszego Centrum wchodzą na rynek pracy jako prawdziwi praktycy – specjaliści.

Dzięki unijnej dotacji także szesnastu nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje. W ramach studiów podyplomowych uzyskali uprawnienia do nauczania na kierunkach transportowych i lotniczych.

Fotografia przedstawia Wojciecha Adamczyka, ucznia klasy o profilu eksploatacja portów i terminali lotniczych Technikum nr 4 Transportowego CKZIU w Sosnowcu. Chłopak trzyma na walizce. Za nim znajduje się bramka do wykrywania metali.

Wojciech Adamczyk, uczeń klasy o profilu eksploatacja portów i terminali lotniczych Technikum nr 4 Transportowego CKZIU w Sosnowcu

Kończąc gimnazjum, planowałem iść do ogólniaka. Kilka dni przed rekrutacją zmieniłem jednak zdanie, bo uznałem, że technikum będzie lepszym rozwiązaniem, ponieważ od razu zdobędę kwalifikacje zawodowe. Wybrałem klasę o profilu eksploatacja portów i terminali lotniczych w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu. Dziś mogę powiedzieć, że była to świetna decyzja, z której jestem zadowolony. Szkoły branżowe to dziś świetnie wyposażone placówki. Pozwalają zdobyć kwalifikacje, na które potencjalni pracodawcy patrzą przychylnym okiem. To duży atut na starcie. Przez cztery lata miałem okazję poznać specyfikę pracy w portach lotniczych. W szkole mamy świetnie wyposażone pracownie. Sprzęt przypomina ten, z którym spotykamy się w terminalach lotniczych. Możemy więc już w technikum uczyć się, jak przeprowadzić kontrolę bagażowo-biletową czy jak obsługiwać pasażerów. Cieszę się, że szkoła, dzięki dotacjom z Unii Europejskiej, ma możliwość organizacji staży zawodowych. Dla osób, które chcą się rozwijać i inwestują w swoją przyszłość, to ważny krok. To nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia, ale też certyfikaty potwierdzające umiejętności i wynagrodzenie, które – nie ukrywam – jest sporą motywacją do działania. Sam skorzystałem z tej szansy. Od stycznia do marca 2020 roku odbyłem staż w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, gdzie uczestniczyłem między innymi w kontrolach bezpieczeństwa. Po jego zakończeniu dostałem propozycję współpracy z Poczty Polskiej Ochrona. Była to dla mnie okazja, by nabyć dodatkowego doświadczenia. Gdy kilka miesięcy później złożyłem tam CV, zostałem przyjęty na stanowisko pracownika kontroli bezpieczeństwa. Pracowałem przez cały okres wakacyjny, a teraz, gdy wróciłem do szkoły, dorabiam w weekendy. Zawodową przyszłość planuję związać z branżą lotniczą. Chciałbym pracować w dziale administracji. Intensywnie uczę się trzech języków obcych – angielskiego, włoskiego i rosyjskiego. Liczę, że dzięki odbytym praktykom, stażom i pracy na lotnisku będzie mi łatwiej w dalszym, zawodowym życiu.

GODEJ po naszymu

fliger – samolot

szychta – dzień pracy, dniówka

macher, fachman – fachowiec

logo

Projekty:

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZIU, zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu

Beneficjent: Miasto Sosnowiec
Wartość projektu: ok. 5,9 mln zł
Dofinansowanie z RPO WSL: ok. 2,9 mln zł
Okres realizacji: X 2017 – III 2021

Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent: Miasto Sosnowiec
Wartość projektu: ok. 1,8 mln zł
Dofinansowanie z RPO WSL: ok. 1,6 mln zł
Okres realizacji: IX 2018 – V 2021