#06 Nao, Sanbot i Pepper wspierają dzieci

Wyprzedzając swą epokę, przewidywał wykorzystanie inżynierii i sztucznej inteligencji w terapii medycznej. To, co parę dekad temu było produktem wyobraźni słynnego pisarza i filozofa Stanisława Lema, dziś staje się naszym wspólnym doświadczeniem. W sosnowieckim Centrum Pediatrii z najmłodszymi pacjentami pracują roboty. Nao, Sanbot i Pepper potrafią nie tylko zmierzyć temperaturę, przeczytać bajkę i przypomnieć o leku, ale przede wszystkim poprawić samopoczucie i dodać otuchy chorym dzieciom.

Fotografia przedstawia dr n. med. Andrzeja Siwca, Prezesa Zarządu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

dr n. med. Andrzej Siwiec, Prezes Zarządu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

Staramy się zapewnić wszystkim naszym pacjentom dostęp do najwyższej jakości usług zdrowotnych i najnowocześniejszej aparatury medycznej. Dlatego śledzimy rozwój nowych technologii wprowadzanych w ochronie zdrowia i najbardziej przydatne innowacje staramy się implementować w naszym centrum. Dzięki unijnej dotacji zakupiliśmy sześć nowatorskich robotów humanoidalnych: recepcyjnych z funkcją automatycznego pomiaru temperatury ciała, inspekcyjnych – kontrolujących i szkolących w zakresie procedur chirurgicznych i medycznych oraz edukacyjnych – pełniących rolę instruktora i kontrolera ćwiczeń medycznych. Dzięki temu nasze Centrum stało się w Polsce pionierem we wdrażaniu tego typu technologii w sektorze ochrony zdrowia. Nasze roboty wspierają personel medyczny, przekazując wyniki badań czy wyszukując dane kodów chirurgicznych. Pełnią też funkcję swoistych asystentów, zapoznając małych pacjentów z zasadami zachowania obowiązującymi w szpitalu. Roboty wyświetlają między innymi filmy instruktażowe, które pokazują, jak przestrzegać zaleceń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym w czasie pandemii. Nasze roboty zajmują się też bezkontaktowym pomiarem temperatury, co pozwala sprawnie odizolować w środowisku szpitalnym osoby gorączkujące i chore. Roboty edukacyjne z kolei wspierają pracę zespołów fizjoterapeutów i rehabilitantów.

Pamiętajmy, że pobyt w szpitalu jest dla małych pacjentów zawsze trudnym przeżyciem. Dzieci odczuwają lęk przed nieznanym miejscem, jakim jest szpital, boją się zabiegów medycznych. Przyjazny wygląd robota zjednuje i budzi zaufanie najmłodszych, dzięki czemu są oni bardziej zrelaksowani i otwarci na współpracę.

W ramach inwestycji zakupiliśmy również sprzęt i oprogramowanie do pracy zdalnej, w tym opisów, konsultacji i wideoporad. Dzięki temu szpital mógł nieprzerwanie pracować w dobie pandemii i nieść pomoc potrzebującym pacjentom, oferując usługi elektroniczne między innymi, w zakresie porad, pracy recepcji i konsultacji.

Fotografia przedstawia Łukasza Mierzwę, Koordynatora Zespołu Fizjoterapeutów na Oddziale Rehabilitacji Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Mężczyzna, stojąc w sali gimnastycznej,  trzyma w rękach robota.

Łukasz Mierzwa, Koordynator Zespołu Fizjoterapeutów na Oddziale Rehabilitacji Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Z sosnowieckim Centrum Pediatrii jestem związany od dwunastu lat. Pracuję z pacjentami, którzy wymagają szczególnej uwagi i troski. Najmłodsi mają kilka miesięcy, a najstarsi są prawie dorośli. Najczęściej trafiają do mnie dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym. W pracy z małymi pacjentami najważniejsze jest indywidualne podejście. Każdy chory jest inny, dlatego potrzebuje innej stymulacji, ćwiczeń, które aktywizują odpowiednie partie mięśniowe. W naszej pracy niezwykle ważne jest nastawienie psychiczne pacjentów. Od kilku miesięcy w dbaniu o dobre samopoczucie najmłodszych pomagają nam roboty humanoidalne. Dzieci są nimi zaciekawione. Ich przyjazny, atrakcyjny wygląd, modulacja głosu, żarty i gesty zachęcają dzieciaki do nawiązywania kontaktu, zadawania pytań o ich możliwości i umiejętności. Pacjenci traktują robota jak kolegę, a nie jak maszynę.

Roboty nie tylko redukują stres u małych pacjentów, ale pełnią również ważną rolę motywacyjną. Zachęcają dzieci do ćwiczeń, które przebiegają pod okiem wykwalifikowanego terapeuty. Ich obecność na zajęciach fizjoterapeutycznych – często żmudnych i męczących – pozwala naszym pacjentom z uśmiechem, poprzez zabawę, osiągać widoczne postępy w powrocie do zdrowia.

Roboty, które pojawiły się w naszym centrum, są najlepszym przykładem, że nowe technologie przynoszą wsparcie we wszelkich aspektach naszego życia, również w ochronie zdrowia. Do rozwoju robotyki oraz wirtualnej rzeczywistości należy jednak podchodzić z odpowiedzialnością i rozsądkiem. Wykwalifikowana kadra naszego ośrodka w odpowiedni sposób dozuje kontakt robotów z pacjentem. Zależy nam, by nowoczesne technologie były wsparciem w terapii, a nie wpływały negatywnie na specyfikę sensorycznego i społecznego odbioru świata przez najmłodszych. Zdajemy sobie sprawę, że mózg człowieka, zwłaszcza w wieku rozwojowym, jest bardzo chłonny i plastyczny, jednak potrzebuje przede wszystkim kontaktów społecznych w realnej przestrzeni. Ochrona naszej psychicznej, emocjonalnej strefy życia to największe wyzwanie, jakie stoi przed ochroną zdrowia. Jednak innowacyjne rozwiązania, takie jak roboty humanoidalne, są potrzebne i pozwalają osiągać lepsze efekty w terapii.

GODEJ po naszymu

lazaret – szpital

bajtel, bombel – dziecko

kucać – kaszleć

logo

Projekt:

Zakup sprzętu komputerowego i robotycznego celem zapewnienia ciągłości przepływu informacji, e-porad, e-konsultacji i e-ćwiczeń dla pacjentów i opiekunów

Beneficjent: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
Wartość projektu: ok. 895 tys. zł
Dofinansowanie z RPO WSL: ok. 760 tys. zł
Okres realizacji: IX 2020 – VI 2021