#11 Idziemy do przedszkola

Udane dzieciństwo i fajne przedszkole – tego życzymy naszym dzieciom. My, rodzice, często długo szukamy miejsca, które zapewni naszym pociechom nie tylko opiekę, ale też przestrzeń do bezpiecznej i nieskrępowanej zabawy oraz nauki. Miejsca, które umożliwi poznawanie świata i rozwijanie osobowości. Właśnie takie przedszkole działa w Nowym Chechle.

Fotografia przedstawia Łukasza Nolewajkę, kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Świerklaniec.

Łukasz Nolewajka, kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Świerklaniec

Nowe Chechło było jedynym sołectwem w gminie Świerklaniec, które nie miało przedszkola. W przedwojennym budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi mieściła się jedynie zerówka. Szkoła, która musiała pomieścić dzieci szkolne i przedszkolne, pękała w szwach. Bywało, że zimą uczniowie odbywali zajęcia wychowania fizycznego na korytarzu. Wybudowanie przedszkola stało się koniecznością. Upominali się o nie też mieszkańcy. W lutym 2018 roku, dzięki unijnej dotacji, mogliśmy ruszyć z inwestycją. Projekt dotyczył nie tylko budowy przedszkola, ale również kompleksowej renowacji niemal dziewięćdziesięcioletniego gmachu szkoły podstawowej.

Zakładał połączenie klasycznej architektury istniejącego budynku szkoły z nowoczesną bryłą przedszkola. Niestety, w trakcie prac budowlanych nastąpiła zmiana wykonawcy robót.

To przełożyło się na poważne opóźnienia względem pierwotnie przyjętego harmonogramu. Ponieważ potrzeby były pilne, musieliśmy szukać innych awaryjnych rozwiązań. Podjęliśmy więc decyzję o tymczasowym dostosowaniu pomieszczeń Pałacu Kawalera w Świerklańcu do potrzeb szkoły. Równocześnie, w drodze kolejnego postępowania przetargowego, wyłoniliśmy wykonawcę, który z sukcesem wykonał zadanie. 1 września 2020 roku dzieci poszły wreszcie do nowego przedszkola. Dzięki dotacji powstała czterooddziałowa, nowoczesna placówka przeznaczona dla setki dzieci. Parterowe przedszkole zostało w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kolorowe sale wyposażone zostały w pomoce dydaktyczne, zabawki i specjalne ekrany do prowadzenia zajęć multimedialnych. Infrastrukturę uzupełniła nowa kuchnia, stołówka, świetna sala gimnastyczna oraz nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.

Budowa przedszkola w Nowych Chechle poprawiła warunki opieki nad najmłodszymi. Atutem placówki jest świetna lokalizacja i możliwość kontynuowania nauki w szkole. Jednocześnie inwestycja rozwiązała problem edukacji przedszkolnej w gminie. Przedszkole zapewnia dziś miejsce dla wszystkich chętnych dzieci, także trzylatków. Zyskaliśmy placówkę, którą możemy się chwalić.

Fotografia przedstawia Zdzisława Zdanowskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle.

Zdzisław Zdanowski, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle

Edukacja przedszkolna jest ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka i nie można jej zaniedbywać. Kształtuje umiejętności społeczne, wspomaga kreatywność i rozbudza zainteresowania. Dlatego oprócz stworzenia przyjaznej infrastruktury przedszkolnej, wyposażyliśmy placówkę w pomoce edukacyjne, zabawki, sprzęt komputerowy. Zorganizowaliśmy cykl dodatkowych zajęć m.in. z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. Nowe pomoce dydaktyczne pozwoliły najmłodszym wziąć udział w warsztatach plastycznych, muzycznych i teatralnych. Nauczyciele wprowadzili do swoich zajęć elementy programowania. Do tych zajęć wykorzystywane są u nas dwa roboty, z którymi dzieci bardzo się zaprzyjaźniły. Ofertę placówki wzbogaciliśmy również o stałe zajęcia logopedyczne. Warto wiedzieć, że w ostatnich latach zawód logopedy bardzo się zmienił. Jeszcze dwie dekady temu logopedzi zajmowali się przede wszystkim wadami wymowy. Dzisiaj, ze względu na zdecydowanie wcześniejszą diagnostykę, współpracę z innymi specjalistami, wspierają i stymulują rozwój dzieci. Dzięki regularnym spotkaniom z logopedą dzieciom łatwiej jest wypowiadać się w grupie bez emocjonalnych blokad i stresu. Do zadań logopedy należy między innymi zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy, stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego czy prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową wymowę, a także współpraca z nauczycielami i rodzicami. Korekcja wad wymowy w wieku przedszkolnym niweluje ewentualne późniejsze trudności czy niepowodzenia w okresie szkolnym. Zdarza się, że dziecko, które źle mówi, popełnia błędy w pisaniu, a gdy słabo czyta, może mieć trudności w rozumieniu tekstów. Dlatego już na etapie przedszkolnym staramy się wyeliminować te zagrożenia. Projekt „Przedszkole Marzeń w Nowym Chechle” jest inwestycją we wszechstronny rozwój dzieci, pozwala rozwijać zainteresowania, bawi i uczy. Jestem przekonany, że tego typu projekty mają wpływ nie tylko na dalszą edukację dzieci, ale także ich dobrostan w całym życiu.

Fotografia przedstawia Karinę Wróbel, mieszkankę Nowego Chechła, mamę Emilii i Jana. Kobieta klęczy na dywanie w sali przedszkolnej. W tle bawią się dzieci.

Karina Wróbel, mieszkanka Nowego Chechła, mama Emilii i Jana

Idea budowy przedszkola w Nowym Chechle narodziła się ponad dziesięć lat temu. Działałam wtedy w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi. Często spotykałam się z rodzicami, którzy narzekali na brak przedszkola w miejscu zamieszkania i ograniczony limitem miejsc dostęp do przedszkoli w sąsiednich sołectwach. Wożenie dzieci do Bytomia, Piekar Śląskich czy Tarnowskich Gór było uciążliwe, szczególnie dla tych, którzy wychowanie dzieci łączyli z pracą zawodową. Ponadto oznaczało, że budowanie związku rodzica i dziecka ze społecznością lokalną przesunięte zostanie dopiero do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Proces ten obserwowałam na przykładzie moich dzieci. Oprócz braku przedszkola dostrzegliśmy też konieczność modernizacji Szkoły Podstawowej w Nowym Chechle. Sadzę, że niezwykle istotne okazało się współdziałanie rodziców w kwestii zainteresowania władz gminy Świerklaniec tym problemem. Od początku dążyliśmy do tego, żeby placówka przedszkolna powstała przy szkole, co nie tylko zapewniłoby dzieciom komfort przejścia z jednego poziomu edukacji na kolejny w środowisku i miejscu, które znają, ale pozwalałoby na skorzystanie z unijnej dotacji. Z uwagi na to, że gmina nie była w stanie zrealizować całości inwestycji ze środków własnych, rozwiązanie takie było najlepszą opcją. Czuję dużą satysfakcję, że po wielu latach przedsięwzięcie udało się doprowadzić do końca. I choć moje dzieci nie miały okazji chodzić do przedszkola w Nowym Chechle, cieszę się, że stworzyliśmy taką możliwość innym mieszkańcom. Dziesięć lat pracy w Radzie Rodziców i osiem lat jej przewodniczenia przyniosło efekty. Choć dziś jestem na innym etapie życia, bo moje dzieci – Emilia i Jan chodzą do szkoły średniej, nadal pozostaję w kontakcie z placówką. Mam do tego miejsca ogromny sentyment.

Przedszkole i szkoła stanowią dziś centrum naszej miejscowości. Na początku niektórzy obawiali się, że nie znajdziemy tylu chętnych do zapisania dzieci do przedszkola. Tymczasem tendencja jest wręcz odwrotna. Placówka ma stuprocentowe obłożenie, a zwiększająca się z roku na rok liczba mieszkańców, szczególnie młodych par, sprawia, że tak naprawdę za chwilę może się okazać, że tych miejsc będzie za mało.

Cieszę się też, że po zmodernizowaniu szkoły wielu uczniów, którzy na początku chodzili do innych placówek, wróciło do niej. To chyba najlepszy dowód na to, jak bardzo ta inwestycja była w gminie potrzebna.

GODEJ po naszymu

za bajtla – w dzieciństwie

łojcowie – rodzice

graczki – zabawki

logo

Projekty:

Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec

Beneficjent: Gmina Świerklaniec
Wartość projektu: ok. 8,1 mln zł
Dofinansowanie z RPO WSL: ok. 4,3 mln zł
Okres realizacji: II 2018 – II 2021

Przedszkole marzeń w Nowym Chechle

Beneficjent: Gmina Świerklaniec
Wartość projektu: ok. 1,1 mln zł
Dofinansowanie z RPO WSL: ok. 900 tys. zł
Okres realizacji: VII 2020 –VIII 2021