Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 192 informacje ze wszystkich 5916 dla tagu: WUP

Wydłużenie godzin pracy infolinii WUP

Ze względu na kryzys związany z pandemią koronawirusa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (Instytucja Pośrednicząca RPO WSL) wydłużył godziny pracy swojej infolinii.

2020-04-06
| typ informacji: Wiadomość | tagi: WUP, Komunikat

Wyniki konkursów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

25 marca 2020 r. rozstrzygnęliśmy konkursy z działań 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników i 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.

2020-03-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Wyniki naborów wniosków | tagi: Regionalny rynek pracy, edukacja, kadry gospodarki, WUP, rynek pracy

Instrukcja wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Celem modułu LSI dotyczącego zamówień publicznych jest przede wszystkim stworzenie jednego źródła, w którym znajdować się będą wszystkie informacje o prowadzonych postępowaniach i umowach jakie Beneficjent zawarł z wykonawcami w ramach danego projektu oraz o sposobie w jaki wykonawcy zostali wybrani.

termin obowiązywania od 2020-01-29
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFS, WUP, prawo i dokumenty, LSI
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś