Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 377 z wszystkich 377 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16
RIT Subregionu Południowego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-06-28 00:00:00 do 2016-07-27 12:00:00

Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-06-28 00:00:00 do 2016-07-27 12:00:00

Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2016-06-27 00:00:00 do 2016-07-26 12:00:00

Data opublikowania: 27.05.2016
Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-06-28 00:00:00 do 2016-07-27 12:00:00

Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16
RIT Subregionu Północnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2016-06-27 00:00:00 do 2016-07-26 12:00:00

Data opublikowania: 27.05.2016
Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2016-06-27 00:00:00 do 2016-07-26 12:00:00

Data opublikowania: 27.05.2016
Data opublikowania: 2016-05-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16
RIT Subregionu Zachodniego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2016-05-30 00:00:00 do 2016-07-14 12:00:00

Data opublikowania: 2016-04-28

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16
RIT Subregionu Północnego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2016-05-30 00:00:00 do 2016-06-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-04-28

Nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16
RIT Subregionu Południowego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2016-05-30 00:00:00 do 2016-06-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-04-28

Nabór nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2016-05-30 00:00:00 do 2016-07-07 12:00:00

Data opublikowania: 2016-04-28

Nabór nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

zakończony od 2016-04-29 00:00:00 do 2016-05-31 15:30:00

Data opublikowania: 2016-03-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2016-04-25 00:00:00 do 2016-06-21 12:00:00

Data opublikowania: 2016-03-24
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16
RIT Subregionu Północnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2016-04-15 00:00:00 do 2016-05-04 23:59:59

Data opublikowania: 16.03.2016
Data opublikowania: 2016-03-16
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-056/16
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2016-04-15 00:00:00 do 2016-05-04 23:59:59

Data opublikowania: 16.03.2016
Data opublikowania: 2016-03-16
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16
RIT Subregionu Zachodniego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2016-04-15 00:00:00 do 2016-05-04 23:59:59

Data opublikowania: 16.03.2016
Data opublikowania: 2016-03-16
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-009/16
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

zakończony od 2016-02-11 07:30:00 do 2016-02-26 15:30:00

Data opublikowania: 2016-02-10

Nabór nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-054/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2016-01-29 15:00:00 do 2016-02-22 23:59:00

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 11.1.5 RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-01-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

zakończony od 2016-02-22 00:00:00 do 2016-03-18 12:00:00

Data opublikowania: 2016-01-21
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-053/16
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

zakończony od 2016-02-19 00:00:00 do 2016-03-14 23:59:59

Data opublikowania: 2016-01-20
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś