Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 281 informacje ze wszystkich 6624 dla tagu: efs

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014) v. 8

W nowej wersji instrukcji dodano zapisy związane z wyłączeniem możliwości komunikacji przy użyciu platformy SEKAP.

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2021 r nie będzie możliwości przesyłania dokumentów przy użyciu platformy SEKAP. Więcej informacji na stronie https://sekap.pl.

Od 1 września 2020 r. nie będzie możliwości podpisywania dokumentów przy pomocy certyfikatów wydanych przez CC SEKAP.

termin obowiązywania od 2021-12-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI, EFS

Instrukcja Bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych w zakresie personelu zaangażowanego do realizacji projektu. Baza personelu to funkcjonalność systemu umożliwiająca gromadzenie wszelkich danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania czy jego wymiaru.

Obowiązek wypełniania bazy personelu wynika z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

termin obowiązywania od 2021-12-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFS, LSI, Instrukcja
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś