Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Webinarium - Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi - stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe


od 2022-05-17 [09:00] do 2022-05-17 [15:00]
Data publikacji: 2022-04-29 15:30

Zapraszamy beneficjentów RPO WSL 2014-2020 na webinarium 17 maja.

Organizator

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Termin i godziny

17 maja 2022 r. (wtorek), godziny: 9:00-15:00

Miejsce

Online – Zoom

Tematyka

 • Podstawy prawne stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach w perspektywie finansowej 2014–2020;
 • Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie w kontekście uproszczonych metod rozliczania kosztów;
 • Uprawnienia kontroli wynikające z umowy o dofinansowanie w kontekście uproszczonych metod rozliczania kosztów;
 • Kwalifikowalność kosztów w perspektywie 2014-2020 – wybrane aspekty;
 • Rodzaje uproszczonych metod rozliczania wydatków bezpośrednich mające zastosowanie
  w projektach EFS;
 • Omówienie możliwych do stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków;
 • Cross-financing i zakup środków trwałych w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi;
 • Cross-financing i zakup środków trwałych a pomoc de minimis w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi;

W trakcie trwania webinarium zapraszamy do zadawania pytań w formie chatu.

UWAGA! Pytania można przesyłać także przed webinarium: na formularzach zgłoszeniowych.

Prowadzący

Radosław Gierałtowski – z wykształcenia ekonomista i finansista. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Przebył liczne kursy doszkalające, w tym kursy przeznaczone dla trenerów. Szkoli pracowników jednostek samorządowych, właścicieli przedsiębiorstw, kadrę zarządzającą i menadżerską. Specjalizuje się w szkoleniach związanych z księgowością i rozliczaniem projektów unijnych.

Dla kogo

Do udziału w szkoleniu online zapraszamy beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Zasady rekrutacji

Rejestracja do udziału w webinarium odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Formularze przyjmowane będą do 12 maja 2022 r. (czwartek) do godz. 12.00.

 • Uczestnictwo w webinarium zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o informację mailową na adres promocja@wup-katowice.pl. Nieprzekazanie takiej informacji skutkować może brakiem możliwości uczestnictwa w przyszłych szkoleniach organizowanych przez WUP w Katowicach.
 • Wiadomość z linkiem zostanie przekazana na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem webinarium. Udział w webinarium nie wymaga wcześniejszej instalacji dodatkowego oprogramowania.
 • Udział w webinarium jest bezpłatny.
 • Liczba osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 osób zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednej firmy lub instytucji, WUP w Katowicach zastrzega możliwość ograniczenia ich liczby.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących tematyki lub organizacji webinarium, prosimy o kierowanie ich na konto e-mail: promocja@wup-katowice.pl.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś