Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 6 informacje ze wszystkich 4983 dla tagu: Instrukcje

Wzór harmonogramu składania wniosków o płatność (13 sierpnia 2019 r.)

Instytucja Zarządzająca RPO WSL informuje, że od dnia 13 sierpnia 2019 r. obowiązuje zaktualizowany wzór harmonogramu składania wniosków o płatność projektów w ramach EFRR wraz z instrukcją (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

Wzór harmonogramu składnia wniosków o płatność służy tylko do celów poglądowych. Harmonogram należy wypełnić w formularzu w Lokalnym Systemie Informatycznym: https://lsi.slaskie.pl/

 

Aktualizacja 9.01.2020 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WSL informuje, że od dnia 9 stycznia 2020 r. obowiązują zaktualizowane zasady i instrukcja wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność projektów w ramach EFRR (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

termin obowiązywania od 2019-08-13
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: wzory dokumentów, LSI, Instrukcje

Nowy moduł w LSI 2014 – Harmonogram form wsparcia dla beneficjentów EFS

Dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla których Instytucjami Organizującymi Konkurs (IOK) są Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, uruchomiliśmy w LSI 2014 nowy moduł tj. Harmonogramy form wsparcia.

2018-07-16
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: EFS, LSI, Lokalny System Informatyczny, Instrukcje, Harmonogram Form Wsparcia, WUP

Nowy mechanizm w ramach wniosku o płatność w LSI2014: Próba losowa.

Dla wniosków o płatność złożonych po 1 lipca 2018 r. przez beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie uruchomiony nowy mechanizm próby losowej dokumentów podlegających pogłębionej weryfikacji.

Mechanizm ten będzie wykorzystywany w ramach wniosku:

- w którym wykazane są wydatki w części B.1,

- który jest pierwszą wersją wniosku o płatność.

Mechanizm nie dotyczy wniosku:

- pierwszego, zaliczkowego (w którym nie są rozliczane żadne wydatki),

- rozliczanego metodami uproszczonymi: stawkami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi.

W przypadku mechanizmu próby losowej nie będzie możliwości samodzielnego wycofania wniosku o płatność przez beneficjenta.

termin obowiązywania od 2018-07-01
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI, Instrukcje
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś