Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowy moduł w LSI 2014 – Harmonogram form wsparcia dla beneficjentów EFS


2018-07-16 14:53

Dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla których Instytucjami Organizującymi Konkurs (IOK) są Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, uruchomiliśmy w LSI 2014 nowy moduł tj. Harmonogramy form wsparcia.

Dostęp do modułu możliwy jest, w analogiczny sposób jak ma to miejsce dla WNP i PEFS, poprzez przycisk rozwijany na liście projektów.

Wycinek z panelu LSI 2014 z rozwiniętym menu przycisku koła zębatego (Realizacja), gdzie czerwona strzałka wskazuje na trzecia pozycje na liscie czyli Harmonogram form wsparcia

Użytkownicy LSI przypisani do konkretnego profilu będą mogli przeglądać, edytować i usuwać dane dotyczące Harmonogramów Form Wsparcia w ramach wybranego projektu pod warunkiem nadania im przez właścicieli profili stosownych uprawnień.

Wycinek panelu LSI2014 zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami. Poniżej wycinek ilustrujacy rozwinięte uprawnienia do projektu w i zaznaczona czerwoną obwolutą ostatnia pozycja na liscie: Wszystkie HFW


W związku z wdrożeniem nowych mechanizmów publikujemy oddzielne instrukcję dla beneficjentów realizujących projekty których Instytucjami Organizującymi Konkurs (IOK) są:

 • Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
  "Instrukcję Modułu Harmonogram Form Wsparcia w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS"
  Odnośnik do Instrukcji Modułu
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
  "Instrukcja Modułu Harmonogram Form Wsparcia w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach".

  Instrukcja WUP

Instrukcje Modułu możecie znaleźć w załącznikach poniżej lub w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Ważna informacja

Składanie miesięcznych harmonogramów form wsparcia jest obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie.

==> Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego dopuszcza i rekomenduje realizację rzeczonego obowiązku za pomocą sytemu LSI, przy wykorzystaniu powyższego modułu.

==> Instytucja Pośrednicząca RPO WSL – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaleca realizację rzeczonego obowiązku za pomocą sytemu LSI, przy wykorzystaniu powyższego modułu.

Postanowienia zawartych umów o dofinansowanie rekomendujące przesyłanie harmonogramów na dedykowany temu adres mailowy zostaną zmienione w przypadku ich aneksowania.

Mamy pewność, że zaproponowane rozwiązanie usprawni obsługę projektu.


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś