Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 3163 wiadomości z wszystkich 3163 dla zadanych warunków:

Informacja o przedłużeniu naboru wniosków - Poddziałanie 9.1.6 RPO WSL 2014-2020

Informacja o przedłużeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenia społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020.

2015-08-10
| kategorie: Nabory wniosków, Wydarzenia

Informacja o pracy sieci PIFE w dniach 14 i 17 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. Zm.) Lokalne Punkty informacyjne w Częstochowie Sosnowcu i Rybniku będą nieczynne w dniu 14 sierpnia 2015 roku, natomiast LPI w Bielsku-Białej będzie nieczynny w dniu 17 sierpnia 2015 roku.

2015-08-04
| kategorie: Wydarzenia

Zarząd Województwa Śląskiego anulował konkurs 5.5

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o anulowaniu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (nabór nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-011/15)

2015-07-23
| kategorie: Nabory wniosków

Zmiana regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15

W związku z planowanym zatwierdzeniem przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz zmianami w powyższym dokumencie w stosunku do jego projektu, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach planuje dokonanie zmiany Regulaminu konkursu numer RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

2015-07-22

WUP ogłosił nabór na podziałanie 7.1.3

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (40-048) ul. Kościuszki 30, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe RPO WSL 2014-2020.

2015-07-16
| kategorie: Nabory wniosków

Zarząd Województwa Śląskiego anulował konkurs 4.3.1 oraz 4.3.2

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o anulowaniu konkursów o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT (nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-006/15) oraz Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT (nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-007/15 )

2015-07-13
| kategorie: Nabory wniosków

Zmiana regulaminu naboru 9.3.1 - Wsparcie sektora ekonomii społecznej

Zarząd Województwa dokonał zmiany w Regulaminie konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe.

2015-07-10
| kategorie: Nabory wniosków

Województwo poszukuje partnerów do projektu

Program Regionalny 2014-2020 przewiduje wsparcie dla projektów, których celem jest poprawa jakości usług innowacyjnych i technologicznych oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MŚP w regionie. Konkurs dla projektów z tego obszaru jest przewidziany jesienią br.

2015-07-06
| kategorie: Wydarzenia

WUP zaprasza na spotkania informacyjne PO WER

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – którego zakres jest komplementarny względem Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, zapraszamy serdecznie podmioty i instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER na spotkania informacyjne.

2015-07-01
| kategorie: Szkolenia i konferencje

Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków dla Programu Regionalnego 2014-2020

Zarząd Województwa dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków przewidywanych do realizacji ze środków Programu Regionalnego i 24 czerwca br. uchwałą nr 1100/45/V/2015 przyjął pełny dokument. Zgodnie z jego treścią, do końca bieżącego roku przewiduje się otwarcie sześćdziesięciu naborów w trybie konkursowym oraz sześciu naborów w trybie pozakonkursowym.

2015-06-26
| kategorie: Nabory wniosków, Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

2015-06-23
| kategorie: Wydarzenia

Weź udział w konkursie: EUROPA TO MY

Chcesz wygrać europejską podróż marzeń, fantastyczny koncert i promocję telewizyjną dla Twojej miejscowości?

Weź udział w konkursie „Europa to My” i pokaż, jak zmienia się Twoja okolica!

2015-06-12
| kategorie: Wydarzenia
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś