Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Razem zmieniamy Śląskie!


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-10-12 11:47

Kampania Razem zmieniamyŚląskie

Razem zmieniajmy Śląskie!
kampania informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020.

Kiedy:
Kampania ruszyła 9 października br. i przez najbliższych 6 tygodni, aż do 23 listopada br. będzie obecna w mediach o zasięgu obejmującym województwo śląskie.

Czego dotyczy:
To już druga unijna perspektywa, podczas której jako region zarządzamy częścią puli Funduszy Europejskich dostępnych dla naszego województwa – w ramach programu regionalnego. Narzędzia do realnej zmiany zapewnia pokaźna pula pieniędzy europejskich – którą otrzymaliśmy jako duży region o sporym potencjale – z budżetem prawie 3,5 mld euro, czyli ok. 14 mld zł. Zestawienie tej kwoty z rocznym budżetem Województwa oscylującego na poziomie ok. 1,6 mld zł daje wyobrażenie o ogromnej skali inwestycji w regionie, które w ciągu najbliższych lat przyczynią się do rozwoju Śląskiego. Zaowocuje to intensywnym rozwojem gospodarczym i społecznym regionu, w postaci między innymi wzmocnienia przewag konkurencyjnych regionu, wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw czy wreszcie nowych miejsc pracy.
Kampania promuje zarówno obszary, w ramach których przewidziane jest wsparcie, jak i konkretne trwające nabory wniosków, tak aby wzmocnić liczbę i jakość składanych projektów przez zainteresowane podmioty.
Bieżąca kampania wprowadza i promuje hasło przewodnie programu, które będzie mu towarzyszyło przez cały okres realizacji, tj. „Razem zmieniamy Śląskie”. Hasło podkreśla, że efektywne, sprawne wydatkowanie dostępnych środków, a w efekcie realna zmiana regionu i poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców województwa śląskiego zależy od nas wszystkich, czyli nie tylko od instytucji obsługujących program, lecz także od beneficjentów realizujących projekty. 

Gdzie:
Publikacje prasowe
przybliżające poszczególne obszary wsparcia (tzw. osie priorytetowe) ukażą się w tytułach regionalnych: „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Zachodnim” oraz lokalnych: „Tygodniku regionalnym Nowiny”, „Gazecie Częstochowskiej”, tygodniku „Echo”.
Bardziej szczegółowe informacje dostępne będą w formie audiowizualnej: cyklu 5-minutowych audycji emitowanych na antenie Radia Katowice, a także 10-minutowych programów wyświetlanych w TVP Katowice. Takie dłuższe formy umożliwią przeprowadzenie sond z mieszkańcami, jak i rozmów z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej, a także przybliżenie możliwości wsparcia poprzez m.in. zaprezentowanie wybranych dobrych praktyk z perspektywy 2007-2013. Co warte podkreślenia – w audycjach TV przekazowi głosowemu towarzyszyć będą napisy, co jest gestem pod adresem osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym.
Kampania będzie też intensywnie obecna w Internecie poprzez takie narzędzia, jak: kampania odsłonowa (banerowa) na portalach o profilu informacyjnym i biznesowym, mailing oraz kampania z wykorzystaniem linków sponsorowanych w wyszukiwarce Google. Tutaj jej głównym celem będzie zainteresowanie tematem i odesłanie po szczegóły do oficjalnego serwisu programu, zawierającego komplet informacji: www.rpo.slaskie.pl

Finalne wydarzenie:
Oprócz części mediowej na finał kampanii przewidziano organizację VIII Targów Funduszy Europejskich. Wydarzenie będzie miało miejsce 23 listopada br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Już sam wybór obiektu jest nieprzypadkowy – oprócz jego funkcji duże znaczenie miało to, że to jeden z tzw. projektów kluczowych RPO WSL 2007-2013. Podczas Targów będzie można odwiedzić stoiska instytucji oferujących wsparcie unijne w regionie, jak również skorzystać z usług konsultantów Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Będzie także okazja do spotkania się z wybranymi przedsiębiorcami, którzy skorzystali z unijnego dofinansowania w poprzednim rozdaniu. Natomiast zainteresowani aktualnymi naborami z RPO WSL 2014-2020 będą mogli wziąć udział w 4 warsztatach z takich tematów, jak: „Praca na własny rachunek”, „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna”, „Efektywność energetyczna – możliwości wsparcia”, „Przedsiębiorczość i innowacyjność w ramach FE”.
Zapraszamy!

Kampania jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś