Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > W numerze > Dobre praktyki > Aktualne konkursy

Aktualne konkursy

A A A

Aktualne konkursy

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl

 
KOGENERACJA

Działanie 4.4 „Wysokosprawna kogeneracja”

Termin składania wniosków: 28 marca 2019 r.

Budżet konkursu: 30 mln zł

Maksymalne dofinansowanie: 85 proc.

Na co: zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji

Przykłady projektów: budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji opartych o źródła energii inne niż OZE, węgiel kamienny i brunatny

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl.

  

OZE

Poddziałanie 4.1.2 „Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego”

Termin składania wniosków: 2 kwietnia 2019 r.

Budżet konkursu: 8 mln zł

Maksymalne dofinansowanie: 95 proc.

Na co: zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Przykłady projektów: budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, wiatr, woda, geotermia

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl.


Poddziałanie 4.3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego/RIT Subregionu Południowego”

Termin składania wniosków: 11 kwietnia 2019 r. / 15 lutego 2019 r.

Budżet konkursu: ponad 14 mln zł / 9 mln zł

Maksymalne dofinansowanie: 95 proc.

Na co: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Przykłady projektów: modernizacja energetyczna budynków poprzez poprawę izolacyjności, przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej, oświetlenia na energooszczędne;

Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na źródła opalane paliwem gazowym, biomasę lub podłączanie do sieciowych nośników ciepła

Budowa instalacji OZE w ocieplanych budynkach lub przy okazji wymiany kotła.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl.

Polecamy

Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Opracowaliśmy pakiet siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych wartych prawie 93 mln zł. Wśród nich są działania nastawione m.in. na rehabilitację osób w wieku aktywności zawodowej, którym choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego utrudniają kontynuację pracy – mówi Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Ekologia i oszczędnościEKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI
Wysoki stopień rozwoju regionów to nie tylko gospodarka oparta na wiedzy, ale także poziom wykorzystania OZE. Śląskie musi zwiększyć efektywność wykorzystania energii i zmienić strukturę źródeł jej wytwarzania. Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do inwestycji w OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychNIEBEZPIECZNY AZBEST
Pomimo że azbest sukcesywnie znika z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji. Należy go usunąć najpóźniej do końca 2032 roku. Województwo zdecydowało, że część funduszy unijnych w ramach RPO zostanie przeznaczona na usuwanie tej szkodliwej substancji.

Powrót do góry