Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Dobra praktyka - warto się badać

Dobra praktyka - warto się badać

A A A

Dobra praktyka - warto się badać

Rak jelita grubego to jeden z bardziej podstępnych nowotworów, ponieważ rozwija się bardzo często zupełnie bezobjawowo. Zanim ostro zaatakuje, może upłynąć nawet 10 lat. Dlatego tak ważne jest, by wykonywać badania kontrolne, które pozwalają wykryć nowotwór we wczesnym stadium, gdy są bardzo duże szanse na jego wyleczenie.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku od września ubiegłego roku do końca lutego 2020 roku realizuje projekt dotyczący profilaktyki raka jelita grubego. Jest on adresowany do mieszkańców w wieku 50-65 lat. W ramach projektu zostanie wykonanych 450 badań kolonoskopowych na terenach powiatu kłobuckiego i lublinieckiego oraz dodatkowo sąsiadującego powiatu częstochowskiego. To rozległy teren o charakterze wiejskim, w wielu miejscach brakuje komunikacji publicznej, stąd mieszkańcy nieposiadający samochodu mają utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów czy odpowiednich badań.

Do osiągnięcia celu głównego projektu przyczynią się działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej. Dlatego tak ważne jest informowanie o projekcie, jego korzyściach i elementach niwelujących bariery uczestnictwa oraz rekrutacji do niego. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie i realizację usługi zdrowotnej, tj. badań kolonoskopowych wraz ze znieczuleniem, prowadzenie dokumentacji medycznej, a także zapewnianie dojazdu na badanie i opieki nad osobą niesamodzielną, gdy jest to uzasadnione (np. w sytuacji, gdy stanowi to barierę uczestnictwa w projekcie).

– Przygotowaliśmy ulotki, o projekcie poinformowaliśmy wszystkie 24 ośrodki lekarza rodzinnego. Na naszym terenie nie ma lokalnych gazet czy radia. Od października przeprowadzono już 90 badań kolonoskopowych. U kilku pacjentów podczas badania usunięto polipy, które z czasem mogłyby się przerodzić w zmiany nowotworowe. W czterech przypadkach były podejrzenia, dlatego pobrano wycinki, ale jak na razie wyniki są dobre – mówi Joanna Maruszczyk, dyrektorka ZOZ w Kłobucku.

Co ważne, badania są bezpłatne, wykonywane w znieczuleniu, dlatego potrzebni są anestezjolodzy. I to ich udział warunkuje tempo wykonywania badań.

Jak przyznaje Joanna Maruszczyk, w pierwszej kolejności (podobnie jak w innych badaniach profilaktycznych) zgłaszają się pacjenci bardziej świadomi. Na przykład tacy, u których w  rodzinie już zdarzyły się nowotwory jelita. Liczy jednak, że teraz zadziała także poczta pantoflowa i informacje o bezpłatnych badaniach dotrą do pozostałych mieszkańców.

Profilaktyka raka jelita grubego w Kłobucku

Wartość projektu ogółem: 397 tys. zł
Dofinansowanie z UE: 337 tys. zł

Projekt potrwa do końca lutego 2020 r. O badanie zapytaj swojego lekarza rodzinnego.

Polecamy

Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Opracowaliśmy pakiet siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych wartych prawie 93 mln zł. Wśród nich są działania nastawione m.in. na rehabilitację osób w wieku aktywności zawodowej, którym choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego utrudniają kontynuację pracy – mówi Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Ekologia i oszczędnościEKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI
Wysoki stopień rozwoju regionów to nie tylko gospodarka oparta na wiedzy, ale także poziom wykorzystania OZE. Śląskie musi zwiększyć efektywność wykorzystania energii i zmienić strukturę źródeł jej wytwarzania. Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do inwestycji w OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychNIEBEZPIECZNY AZBEST
Pomimo że azbest sukcesywnie znika z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji. Należy go usunąć najpóźniej do końca 2032 roku. Województwo zdecydowało, że część funduszy unijnych w ramach RPO zostanie przeznaczona na usuwanie tej szkodliwej substancji.

Powrót do góry