Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > W numerze > Zdrowie > Miliony z EFS na zdrowie

Miliony z EFS na zdrowie

A A A

Miliony z EFS na zdrowie

Ponad 93 mln zł zostanie przeznaczone na działania służące polepszeniu stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego. W pierwszym półroczu 2019 roku odbędą się nabory wniosków na realizację projektów z zakresu rehabilitacji leczniczej siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych Województwa Śląskiego. 

Na zdjęciu widoczny jest stetoskop owinięty wokół pliku banknotów.

Przypomnijmy, że tworzenie Programów było konsultowane ze specjalnie powołaną do tego celu grupą ekspertów. Ta – jako ciało doradczo-opiniodawcze – składała się z przedstawicieli branży medycznej, w tym konsultantów wojewódzkich, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców oraz menedżerów merytorycznych nadzorujących prace nad poszczególnymi programami polityki zdrowotnej. Przygotowanie kompleksowych Programów stanowiło pierwszy krok. Teraz czas na konkursy dla projektów, które będą wpisywały się w założenia tych Programów i będą je wdrażały w życie.

To wszystko jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Programy Zdrowotne są skierowane:
• Do osób z chorobami przewlekłymi i zapalnymi układu kostno-stawowego i mięśniowego – konkurs już ogłoszono, koniec naboru 18 lutego;
• Do osób chorych na nowotwory układu pokarmowego – przewidywany termin rozpoczęcia naboru w marcu;
• Do osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi i nerwicowymi oraz z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – przewidywany termin rozpoczęcia naboru w marcu;
• Do osób z chorobami układu krążenia – przewidywany termin rozpoczęcia naboru w kwietniu;
• Do osób z chorobami układu oddechowego – jako element powrotu do aktywności zawodowej i społecznej – przewidywany termin rozpoczęcia naboru w kwietniu.

Planowana łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 93 mln zł. W ramach projektów będzie możliwa realizacja kompleksowych usług zdrowotnych, obejmujących m.in. programy i turnusy rehabilitacyjne oraz działania o charakterze edukacyjnym. Wsparcie przeznaczone będzie także na specjalistyczne szkolenia kadry medycznej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą działalność w obszarze usług zdrowotnych na terenie województwa śląskiego. Projekty muszą być skierowane do pacjentów będących mieszkańcami województwa śląskiego.

Województwo śląskie zajmuje 3. miejsce w kraju pod względem liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Z kolei w wieku produkcyjnym jest w naszym regionie 2,86 mln osób (1,35 mln kobiet i 1,51 mln mężczyzn). Ok. 10 procent z nich nie pracuje z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Więcej informacji na temat konkursów można uzyskać pod numerami tel.: 32 77 40 475 lub 32 77 40 465 oraz na stronie www.rpo.slaskie.pl.

Polecamy

Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Opracowaliśmy pakiet siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych wartych prawie 93 mln zł. Wśród nich są działania nastawione m.in. na rehabilitację osób w wieku aktywności zawodowej, którym choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego utrudniają kontynuację pracy – mówi Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Ekologia i oszczędnościEKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI
Wysoki stopień rozwoju regionów to nie tylko gospodarka oparta na wiedzy, ale także poziom wykorzystania OZE. Śląskie musi zwiększyć efektywność wykorzystania energii i zmienić strukturę źródeł jej wytwarzania. Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do inwestycji w OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychNIEBEZPIECZNY AZBEST
Pomimo że azbest sukcesywnie znika z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji. Należy go usunąć najpóźniej do końca 2032 roku. Województwo zdecydowało, że część funduszy unijnych w ramach RPO zostanie przeznaczona na usuwanie tej szkodliwej substancji.

Powrót do góry