Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Cieszyński dworzec już nie straszy

Cieszyński dworzec już nie straszy

A A A

Cieszyński dworzec już nie straszy

W nowoczesnej, przestronnej poczekalni podróżni czekają na pociąg lub autobus, natomiast cieszynianie nie wstydzą się dworca. 

Pociąg

Pochodzący z XIX wieku ceglany budynek dworca został zamknięty na głucho w 2009 roku. Z wybitymi szybami coraz bardziej niszczał i zrażał mieszkańców oraz turystów. Trudno było go nie zauważyć, gdyż w pobliżu znajdowało się miejsce, skąd odjeżdżały autobusy, zabierające pasażerów do innych miejscowości Śląska Cieszyńskiego, Katowic czy Krakowa. Swoim wyglądem straszył. To na szczęście już przeszłość.

Pięć lat temu miasto przejęło od PKP budynek wraz z pobliskim terenem i przygotowało projekt zagospodarowania terenu uwzględniający budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. Planując przebudowę i remont zabytkowego dworca kolejowego, urzędnicy podjęli decyzję o wyburzeniu budynku. W jego miejscu powstał nowy, w którym znajdują się poczekalnia, kasy biletowe i toalety. Obecnie podróżni na odjazd czekają w jasnej poczekalni, w której mogą podziwiać na ścianach najciekawsze zabytki okolicy. Na elektronicznej tablicy wyświetlane są wszystkie dane w ramach dynamicznego systemu informacji pasażerskiej w trzech językach: po polsku, czesku i angielsku.
Pomiędzy poczekalnią a poszczególnymi peronami znajduje się zadaszenie, które chroni przed deszczem, kiedy pasażerowie idą do autobusu. Na zewnątrz przygotowano plac manewrowy z ośmioma stanowiskami i peronami dla autobusów.

Zmieniło się też otoczenie. Aby włączyć węzeł przesiadkowy w istniejący układ drogowy, przebudowano skrzyżowanie ul. Hajduka i ul. Bobreckiej, gdzie powstało rondo. Dodatkowo wybudowano chodniki oraz ścieżki rowerowe, a także utworzono miejsca postojowe dla samochodów osobowych tzw. park&ride.

Nowoczesny węzeł obsługuje obecnie ok. 180 połączeń każdego dnia. Według władz Cieszyna to prawdziwa rewolucja dla miasta, przez które każdego dnia przejeżdża ok. 2,5 tysiąca uczniów i studentów i dodatkowy tysiąc tych, którzy chcą się dostać do pracy, a potem do domu. Do tego trzeba jeszcze dodać turystów.

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie
Wartość ogółem projektu: 17 408 251,62 zł
Wnioskowane dofinansowanie z UE: 10 439 145,70 zł

Pieniądze na Odnawialne Źródła Energii

Konkursy z Poddziałania 4.1.1 i 4.1.2 na dofinansowanie projektów na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych będą miały formułę grantową i niegrantową. W pierwszym przypadku o dofinansowanie do 95 proc. mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w drugim oprócz samorządów także instytucje zaliczane do sektora finansów publicznych, podmioty wykonujące działalność leczniczą, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Wnioski dla ZIT Subregionu Centralnego można składać do 3 grudnia 2018 r.
Budżet naboru wynosi 19 984 200 zł.

Wnioski dla RIT Subregionu Zachodniego można składać do 4 grudnia 2018 r. Budżet naboru wynosi 4 291 237,18 zł.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Konkursy na transport i oświetlenie

Ogłoszono kolejne konkursy w ramach Poddziałania 4.5.1 i 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie na dofinansowanie projektów na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia. O dofinansowanie do 95 proc. mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje zaliczane do sektora finansów publicznych, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Wsparcie jest przeznaczone na wymianę istniejącego oświetlenia zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach, na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej. Nie ma natomiast wsparcia na budowę nowej infrastruktury oświetleniowej.

Wnioski dla ZIT Subregionu Centralnego można składać do 4 grudnia 2018 r.
Budżet naboru wynosi 56 078 667,65 zł.
Wnioski dla RIT Subregionu Północnego można składać do 4 grudnia 2018 r.
Budżet naboru wynosi 2 925 843,53 zł.
Wnioski dla RIT Subregionu Południowego można składać do 6 lutego 2019 r.
Budżet naboru wynosi 1 341 011,62 zł.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Polecamy

Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Opracowaliśmy pakiet siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych wartych prawie 93 mln zł. Wśród nich są działania nastawione m.in. na rehabilitację osób w wieku aktywności zawodowej, którym choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego utrudniają kontynuację pracy – mówi Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Ekologia i oszczędnościEKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI
Wysoki stopień rozwoju regionów to nie tylko gospodarka oparta na wiedzy, ale także poziom wykorzystania OZE. Śląskie musi zwiększyć efektywność wykorzystania energii i zmienić strukturę źródeł jej wytwarzania. Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do inwestycji w OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychNIEBEZPIECZNY AZBEST
Pomimo że azbest sukcesywnie znika z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji. Należy go usunąć najpóźniej do końca 2032 roku. Województwo zdecydowało, że część funduszy unijnych w ramach RPO zostanie przeznaczona na usuwanie tej szkodliwej substancji.

Powrót do góry