Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > W numerze > Konkursy > Krok do błękitnego nieba

Krok do błękitnego nieba

A A A

Krok do błękitnego nieba

Do końca lutego trwa nabór w ramach konkursu na dofinansowanie nowoczesnych rozwiązań zmierzających do eliminacji smogu i jego niekorzystnych skutków dla zdrowia. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) zachęca firmy oraz jednostki naukowe do włączenia się w walkę o czyste powietrze nad naszym regionem.

Zdjęcie przedstawia metropolię: liczne wieżowce, samochody w ruchu miejskim, wiadukty, wielopasmowe drogi. Część budynków słabo widoczna z powodu smogu.

„Silesia pod błękitnym niebem” to przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a jego łączny budżet w ramach podpisanej w październiku 2018 roku umowy wynosi 100 mln zł. Naborowi, który wystartował 29 listopada 2018 roku, towarzyszą spotkania informacyjne w subregionach naszego województwa. Szczegółowa oferta wsparcia została zaprezentowana w ostatnim czasie w Gliwicach i Częstochowie (28 i 29 stycznia), gdzie przedstawiciele świata nauki i biznesu mogli również skonsultować swoje pomysły.

– Obszar tematyczny jest rozbudowany i obejmuje takie dziedziny, jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, transport, medycyna. Przeprowadzane dotychczas badania oraz wywiady z przedsiębiorcami wskazują na bardzo duże zainteresowanie firm działalnością B+R w obszarze ograniczania emisji oraz magazynowania energii. Możliwość uzyskania dodatkowych środków stanowi zachętę także dla tych, którzy do tej pory nie planowali takich inwestycji. Śląskie dysponuje dużym zapleczem naukowym, na co nie bez powodu zwraca się uwagę w kontekście prac badawczych. Wspólne przedsięwzięcie umożliwi zacieśnienie współpracy środowisk naukowych z biznesem, co jest ważne przy innowacyjnych projektach – wyjaśnia Bartosz Rozpondek, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Warto podkreślić ogólnopolski charakter przedsięwzięcia wynikający z partnerstwa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Daje ono regionalnym przedsiębiorcom nie tylko dodatkowe fundusze, ale również możliwość dotarcia do potencjalnych kooperantów z całego kraju, a także szansę na wykorzystanie potencjału oraz wiedzy w zakresie poprawy jakości powietrza na szerszą skalę. Firmy spoza województwa będą mogły realizować projekty badawcze w konkursie z zastrzeżeniem, że w konsorcjum znajdzie się co najmniej jeden podmiot z siedzibą w województwie śląskim. Obowiązek komercjalizacji badań, będący wymogiem programu, może być spełniony za sprawą udzielenia licencji do wyników przeprowadzonych badań bądź ich sprzedaży.

– Zanieczyszczenie powietrza jest problemem dotyczącym większości regionów naszego kraju. Dlatego też mamy nadzieję, że rozwiązania i technologie opracowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem” znajdą swoje zastosowanie nie tylko na terenie województwa śląskiego, ale również wszędzie tam, gdzie ich wdrożenie poprawi jakość powietrza i komfort życia mieszkańców – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Obszary wsparcia i zagadnienia badawcze programu szczegółowo opisane zostały w agendzie badawczej. Zaliczają się do nich m.in. technologie: w zakresie odnawialnych źródeł energii, w dziedzinie energetyki konwencjonalnej, wykorzystujące odzysk energii z odpadów, dla zrównoważonego transportu w dziedzinie budownictwa energooszczędnego i inteligentnego, w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych negatywnymi skutkami jakości powietrza czy monitorowania i wczesnego ostrzegania przed skutkami zanieczyszczenia powietrza.

W konkursie NCBR możliwe będzie finansowanie badań przemysłowych realizowanych przez konsorcja naukowe, złożone z przynajmniej jednego przedsiębiorcy (zarówno mikro-, małej, średniej, jak i dużej firmy) oraz z co najmniej jednej jednostki naukowej. Każde konsorcjum może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 500 tys. do 4 mln zł. Natomiast Śląskie Centrum Przedsiębiorczości umożliwi finansowanie prac rozwojowych i wdrożeniowych (nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych, służących do komercjalizacji wyników prac B+R). W przypadku naborów ŚCP o dofinansowanie mogą się starać: przedsiębiorstwa, spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych; konsorcja przedsiębiorstw.

Łączny budżet sięga 100 mln zł – wartość wkładu NCBR oraz Województwa Śląskiego wynosi po 50 mln zł. Nabór w konkursach ŚCP i NCBR realizowany jest równolegle i potrwa do 28 lutego 2019 r .

Paulina Cius-Górska (ŚCP)

 

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie scp-slask.pl.

 

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Termin składania wniosków: 28 luty 2019 r.

Budżet konkursu: 50 mln zł

Maksymalne dofinansowanie: 100 proc.

Link do naboru >

Polecamy

Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Opracowaliśmy pakiet siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych wartych prawie 93 mln zł. Wśród nich są działania nastawione m.in. na rehabilitację osób w wieku aktywności zawodowej, którym choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego utrudniają kontynuację pracy – mówi Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Ekologia i oszczędnościEKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI
Wysoki stopień rozwoju regionów to nie tylko gospodarka oparta na wiedzy, ale także poziom wykorzystania OZE. Śląskie musi zwiększyć efektywność wykorzystania energii i zmienić strukturę źródeł jej wytwarzania. Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do inwestycji w OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychNIEBEZPIECZNY AZBEST
Pomimo że azbest sukcesywnie znika z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji. Należy go usunąć najpóźniej do końca 2032 roku. Województwo zdecydowało, że część funduszy unijnych w ramach RPO zostanie przeznaczona na usuwanie tej szkodliwej substancji.

Powrót do góry