Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > W numerze > RPO w liczbach > LSI bez tajemnic

LSI bez tajemnic

A A A

LSI bez tajemnic

Lokalny System Informatyczny został uruchomiony w celu uproszczenia i przyśpieszenia realizacji zadań powierzonych nam w związku z rozliczaniem środków pieniężnych pochodzących z Unii w ramach RPO 2014-2020 dla Województwa Śląskiego. 

Mając w perspektywie obsługę tysięcy instytucji i firm, podjęto decyzję o stworzeniu od podstaw systemu, który w całości będzie odpowiadał za realizację programu.

LSI służy przede wszystkim potencjalnym beneficjentom, którzy za jego pomocą składają wnioski o dofinansowanie. Każdy złożony projekt posiada pełną historię tego, co się dzieje w ramach danego konkursu. Obecnie obsługiwany jest cały cykl życia projektów, za wyjątkiem certyfikacji.

Rozwój systemu

System jest w stanie ciągłego rozwoju. Stale analizujemy i uwzględniamy wymagania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. Dodatkową inspiracją do wprowadzania zmian są oczekiwania i sugestie samych użytkowników.

Praca nad zmianami przebiega bardzo sprawnie, zwłaszcza że realizujemy projekt w sposób zwinny. Zespół deweloperski, który udało się stworzyć w ramach urzędu, jest bardzo wszechstronny, a dzięki zaufaniu i odpowiedzialności wszystkich jego członków udaje nam się osiągać cele, jakie przed sobą stawiamy.

W „zwinnym” projekcie drobne funkcjonalności lub fragmenty większych są dostarczane w najkrótszym możliwym czasie tak, żeby zainteresowani mogli najwcześniej jak to możliwe zobaczyć efekty naszej pracy.

Obszerność systemu

Siłą rzeczy wewnętrzna struktura systemu jest bardzo skomplikowana. Jest to konieczne w związku z potrzebą gromadzenia wielu danych, które korzystniej jest mieć w jednym miejscu. Gdyby nie LSI, to te same informacje musiałyby być pozyskane w inny sposób.

Przed Instytucją Ogłaszającą Konkurs stawiane do realizacji są różnego rodzaju cele strategiczne, w których potrzebna jest pewna i szybko dostępna informacja. Stąd w LSI jest ponad 500 różnego rodzaju raportów tworzonych na podstawie zgromadzonych danych, co jednoznacznie wskazuje na konieczność ich gromadzenia.

Wychodząc naprzeciw naszym użytkownikom, staramy się wyjaśniać w jak najprostszy sposób działanie systemu.

Dotychczas udało nam się stworzyć serię infografik publikowanych na rpo.slaskie.pl oraz filmy instruktażowe, które można znaleźć na naszym kanale You Tube – Razem zmieniamy Śląskie. Można się z nich dowiedzieć m.in., jak dodawać załączniki, np. w module Zamówień oraz jak walidować wniosek o dofinansowanie. Ten artykuł jest też początkiem cyklu, który mamy nadzieję pomoże wszystkim zainteresowanym obsługą systemu.

Dariusz Bochyński,
kierownik referatu zarządzania Lokalnym Systemem Informatycznym, progr amista w zespole deweloperskim

Polecamy

Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Opracowaliśmy pakiet siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych wartych prawie 93 mln zł. Wśród nich są działania nastawione m.in. na rehabilitację osób w wieku aktywności zawodowej, którym choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego utrudniają kontynuację pracy – mówi Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Ekologia i oszczędnościEKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI
Wysoki stopień rozwoju regionów to nie tylko gospodarka oparta na wiedzy, ale także poziom wykorzystania OZE. Śląskie musi zwiększyć efektywność wykorzystania energii i zmienić strukturę źródeł jej wytwarzania. Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do inwestycji w OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychNIEBEZPIECZNY AZBEST
Pomimo że azbest sukcesywnie znika z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji. Należy go usunąć najpóźniej do końca 2032 roku. Województwo zdecydowało, że część funduszy unijnych w ramach RPO zostanie przeznaczona na usuwanie tej szkodliwej substancji.

Powrót do góry