Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > W numerze > Rozmowa > Śląska Platforma Medyczna eCareMed

Śląska Platforma Medyczna eCareMed

A A A

Śląska Platforma Medyczna eCareMed 

Umowę o utworzeniu platformy podpisali marszałek Jakub Chełstowski oraz rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Przemysław Jałowiecki. 

– To odpowiedź na potrzeby mieszkańców regionu, oczekujących wczesnej diagnostyki w obszarze onkologii, kardiologii i neurologii. Wdrożenie projektu usprawni i zminimalizuje czas oczekiwania pacjenta na diagnostykę, leczenie i rehabilitację, zwiększy także dostęp lekarzy do wyników badań pacjenta. Dofinansowanie projektu jest możliwe dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na wspieranie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – powiedział marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Umowa zakłada dofinansowanie inwestycji w wysokości prawie 67 mln zł. Chodzi o wdrożenie zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych wspomagających działalność podmiotów medycznych biorących udział w procesie diagnozy, leczenia, rehabilitacji i monitorowania stanu pacjenta poza placówkami medycznymi.

W realizację projektu, poza ŚUM, są zaangażowani: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ŚUM w Katowicach.

Platforma eCareMed dostarczy wiele nowych funkcjonalności, które pozwolą na projektowanie i implementowanie innowacyjnych procesów organizacyjnych, decyzyjnych i diagnostycznych w oparciu o nowoczesne rozwiązania z obszaru ICT.

– Jednostki funkcjonujące w projekcie eCareMed w zależności od swego profilu będą realizować zadania w obszarach telekonsultacji medycznych, telemonitoringu oraz telerehabilitacji. Wszystkie trzy komponenty będą funkcjonować równolegle lub indywidualnie w zakresie kardiologii, neurologii i onkologii – powiedział wicemarszałek Wojciech Kałuża, który z ramienia Zarządu Województwa Śląskiego będzie nadzorował projekt.

Polecamy

Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Opracowaliśmy pakiet siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych wartych prawie 93 mln zł. Wśród nich są działania nastawione m.in. na rehabilitację osób w wieku aktywności zawodowej, którym choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego utrudniają kontynuację pracy – mówi Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Ekologia i oszczędnościEKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI
Wysoki stopień rozwoju regionów to nie tylko gospodarka oparta na wiedzy, ale także poziom wykorzystania OZE. Śląskie musi zwiększyć efektywność wykorzystania energii i zmienić strukturę źródeł jej wytwarzania. Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do inwestycji w OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychNIEBEZPIECZNY AZBEST
Pomimo że azbest sukcesywnie znika z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji. Należy go usunąć najpóźniej do końca 2032 roku. Województwo zdecydowało, że część funduszy unijnych w ramach RPO zostanie przeznaczona na usuwanie tej szkodliwej substancji.

Powrót do góry