Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Aby wyrównać szanse uczniów, nie wystarczą „korki”

Aby wyrównać szanse uczniów, nie wystarczą „korki”

A A A

Aby wyrównać szanse uczniów, nie wystarczą „korki”

470 uczniów z jaworznickich gimnazjów wzięło udział w projekcie, który poprawił efektywność kształcenia. Szkoły doposażono w nowoczesny sprzęt, a 78 nauczycieli skorzystało ze szkoleń. Dla młodzieży zorganizowano dodatkowe zajęcia oraz spotkania z psychologiem
i doradcą zawodowym.

Szkoły doposażono w nowoczesny sprzęt

Projekt o nazwie „Jaworzno – źródło wiedzy. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w wybranych jaworznickich szkołach gimnazjalnych” zrealizowała Grupa Cargo w partnerstwie z Urzędem Miasta Jaworzno. Trwał od 1 września 2016 r. do 28 lutego 2018 r. Objął cztery gimnazja z Jaworzna (nr 2, 3, 7 i 11), których uczniowie mieli najsłabsze wyniki w badaniach wyników nauczania i efektów kształcenia. Problemem były przedmioty matematyczno-fizyczne oraz języki obce. Przedsięwzięcie pomogło wyrównać szanse młodzieży.

Kuleją matematyka i języki

- Szkoły wybrały przedmioty, w których potrzebowały pomocy dla najsłabszych uczniów, mających braki. Ale to nie wszystko. Również najlepsi uczniowie mogli skorzystać z dodatkowych zajęć i ćwiczeń, aby móc jeszcze lepiej rozwijać zdolności i zainteresowania poznawcze - mówi Aleksandra Potoczek, koordynatorka projektu z firmy Cargo.
Szkoły wybrały matematykę, fizykę, chemię oraz języki obce jako te przedmioty, w których przyda się takie wsparcie.
Były zajęcia wyrównawcze i dodatkowe. Nie chodziło jedynie o uzupełnienie braków, czyli – mówiąc kolokwialnie – typowe „korki”.
- Oprócz wiedzy i wyrównania szans młodzieży, w projekcie chodziło także o kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej. Uczniowie mieli zajęcia na przykład z technik szybkiego czytania. Mogli też liczyć na indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe - dodaje Aleksandra Potoczek.

Nowoczesna nauka w szkole

W projekcie przewidziano również stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w poszczególnych szkołach biorących udział w tym przedsięwzięciu. Placówki otrzymały odpowiednie wyposażenie i pomoce dydaktyczne, co pozwoliło na utworzenie różnorodnych pracowni oraz wykorzystywanie ich przez uczniów z innych szkół, zarówno biorących udział w projekcie, jak i nieuczestniczących w nim. Pracownie są wykorzystywane nadal przez kolejnych uczniów.
Trzecim istotnym elementem projektu było doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Brali oni udział w zajęciach, podczas których prezentowano, jak można wykorzystywać tablice multimedialne, jak przeprowadzać ćwiczenia i eksperymenty, które zainteresują młodzież, oraz jakie nowoczesne sposoby i formy nauczania stosować w nauce języków obcych. To wszystko miało pomóc uczniom w opanowaniu wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie wyniosło 938 726,40 zł.

baw

Do 28 września 2018 roku można jeszcze składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
W konkursie można otrzymać dofinansowanie zarówno na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, zajęcia dla uczniów zdolnych, jak i zajęcia wyrównawcze, organizacje kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, doradztwo zawodowe, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz szkolenia i doradztwo dla nauczycieli.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2019 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie ogólnowojewódzkim RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18 to 14 800 695,47 zł, natomiast w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-255/18 dotyczącego Obszarów Strategicznej Interwencji - obszary wiejskie to 6 793 577,67 zł.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Polecamy

Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Opracowaliśmy pakiet siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych wartych prawie 93 mln zł. Wśród nich są działania nastawione m.in. na rehabilitację osób w wieku aktywności zawodowej, którym choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego utrudniają kontynuację pracy – mówi Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Ekologia i oszczędnościEKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI
Wysoki stopień rozwoju regionów to nie tylko gospodarka oparta na wiedzy, ale także poziom wykorzystania OZE. Śląskie musi zwiększyć efektywność wykorzystania energii i zmienić strukturę źródeł jej wytwarzania. Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do inwestycji w OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychNIEBEZPIECZNY AZBEST
Pomimo że azbest sukcesywnie znika z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji. Należy go usunąć najpóźniej do końca 2032 roku. Województwo zdecydowało, że część funduszy unijnych w ramach RPO zostanie przeznaczona na usuwanie tej szkodliwej substancji.

Powrót do góry