Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Niższe rachunki za ogrzewanie

Niższe rachunki za ogrzewanie

A A A

Niższe rachunki za ogrzewanie

Zyskały dzieci, młodzież oraz pracownicy, ale również miasto. Żory liczą, że dzięki poprawie efektywności energetycznej ośmiu budynków, użytkowanych przez szkoły i przedszkola, będą miały oszczędności, które przeznaczą na inne cele.

Na zdjęciu Szkoła z nowym ociepleniem i elewacją

„Ekologiczne Żory — poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” — to projekt zrealizowany przez miasto. Modernizacja energetyczna dotyczyła ośmiu placówek edukacyjnych, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i liceum.
Zakres inwestycji dostosowano do charakterystyki każdego z obiektów i potrzeb, które ustalono na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych. — Wykonano m.in. termomodernizację, docieplono ściany i dachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano kominy, wymieniono rynny oraz zmodernizowano okratowania, schody i balustrady — powiedziała nam Katarzyna Belka z Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji w Żorach.

Wartość ogółem projektu wynosiła ponad 11,5 mln zł. Jednak większość środków pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Żory otrzymały ponad 7 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pozostałe pieniądze pochodziły z miejskiej kasy.

Realizacja projektu (od 18 grudnia 2017 roku do 31 lipca 2018 r.) pozwoliła na stworzenie bezpiecznych i przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych. Ściany wszystkich budynków zyskały nowe elewacje zewnętrzne. W poszczególnych placówkach wykonano także wiele dodatkowych prac, wpływających na ich funkcjonalność i przyjazność dla użytkowników.

— Faktyczne oszczędności będzie można dokładnie określić po rocznym użytkowaniu budynków. Jednak według szacunków, na podstawie analiz finansowych dla wszystkich obiektów łącznie, oszczędności będą wynosić ponad 800 tys. zł — mówi Katarzyna Belka.
Nie można zapominać, że poprawiono warunki pracy i nauczania we wszystkich placówkach, a także ograniczono emisję CO₂ i innych zanieczyszczeń do atmosfery, z czego skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta.

Przypomnijmy, że aż 33 z 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znajduje się w Polsce — alarmowali przed rokiem autorzy raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Niestety, jednym z nich są Żory. Stąd niezwykle ważne są wszystkie działania, które umożliwiają ograniczenie smogu w mieście.

NOWE KONKURSY

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Dofinansowanie do 95 proc. można otrzymać na:

• modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

• likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę czy modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,

• budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Wnioski na konkurs w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej — ZIT można składać do 10 grudnia 2018 r.

Budżet naboru wynosi ponad 68 milionów złotych.

Natomiast wnioski na Konkurs w ramach Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej — RIT Południowy można składać do 30 stycznia 2019 roku.

Budżet naboru wynosi ponad 9,5 milionów złotych.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Polecamy

Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Opracowaliśmy pakiet siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych wartych prawie 93 mln zł. Wśród nich są działania nastawione m.in. na rehabilitację osób w wieku aktywności zawodowej, którym choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego utrudniają kontynuację pracy – mówi Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Ekologia i oszczędnościEKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI
Wysoki stopień rozwoju regionów to nie tylko gospodarka oparta na wiedzy, ale także poziom wykorzystania OZE. Śląskie musi zwiększyć efektywność wykorzystania energii i zmienić strukturę źródeł jej wytwarzania. Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do inwestycji w OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychNIEBEZPIECZNY AZBEST
Pomimo że azbest sukcesywnie znika z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji. Należy go usunąć najpóźniej do końca 2032 roku. Województwo zdecydowało, że część funduszy unijnych w ramach RPO zostanie przeznaczona na usuwanie tej szkodliwej substancji.

Powrót do góry