Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 320 z wszystkich 320 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-081/16
RIT Subregionu Południowego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

zakończony od 2016-09-26 00:00:00 do 2016-11-24 12:00:00

Data opublikowania: 2016-08-26

Nabór nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

zakończony od 2016-09-26 00:00:00 do 2016-11-24 12:00:00

Data opublikowania: 2016-08-26

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2016-08-29 00:00:00 do 2016-09-26 12:00:00

data opublikowania: 29.07.2016
Data opublikowania: 2016-07-29

Nabór nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
Konkurencyjność MŚP / Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 08:00:00 do 2016-12-06 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-07-29

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16
RIT Subregionu Południowego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 07:30:00 do 2016-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-29

Nabór nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2016-08-30 00:00:00 do 2016-09-29 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-29

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 07:30:00 do 2016-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-29

Nabór nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2016-08-30 00:00:00 do 2016-09-29 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-29

Nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 07:30:00 do 2016-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-28

Nabór nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-08-29 07:30:00 do 2016-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-28

Nabór nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16
Nowoczesna gospodarka / Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

zakończony od 2016-08-29 00:00:00 do 2017-06-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-28

Nabór nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-077/16
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Wysokosprawna kogeneracja

zakończony od 2016-08-30 00:00:00 do 2016-11-02 12:00:00

Data opublikowania: 2016-07-29

Nabór nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Ochrona różnorodności biologicznej

zakończony od 2016-07-30 00:00:00 do 2016-11-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony od 2016-07-30 00:00:00 do 2016-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-06-30

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16
RIT Subregionu Północnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony od 2016-07-30 00:00:00 do 2016-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31

Nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-070/16
RIT Subregionu Południowego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony od 2016-07-30 00:00:00 do 2016-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31

Nabór nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony od 2016-07-30 00:00:00 do 2016-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-06-30

Nabór nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2016-07-29 07:30:00 do 2016-08-29 12:00:00

Data opublikowania: 2016-06-28

Nabór nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2016-06-30 00:00:00 do 2016-08-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-05-31

Nabór nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16
RIT Subregionu Zachodniego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Gospodarka odpadami

zakończony od 2016-06-30 00:00:00 do 2016-08-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-05-31
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś