Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 196 z wszystkich 196 naborów wniosków:

RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15
RIT Subregionu Południowego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego


Data opublikowania: 2015-07-31

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-018/15
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych


Data opublikowania: 2015-07-31

RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15
ZIT Subregionu Centralnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych


Data opublikowania: 2015-07-31

RPSL.06.01.00-IZ.01-24-015/15
Transport / Drogi wojewódzkie


Data opublikowania: 2015-07-31

RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu


Data opublikowania: 2015-07-16

RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15
Cyfrowe śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych


Data opublikowania: 2015-06-30

RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15
RIT Subregionu Zachodniego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego


Data opublikowania: 2015-06-26

RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego


Data opublikowania: 2015-06-26

RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15
Włączenie społeczne / Rozwój ekonomii społecznej w regionie


Ogłoszenie konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-06-26

RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15
Włączenie społeczne / Aktywna integracja


Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe, Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne.
Data opublikowania: 2015-06-18

RPSL.07.02.00-IP.02-24-001/15
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)


Data opublikowania: 2015-06-17

RPSL.09.03.02-IZ.01-24-005/15
Włączenie społeczne / Rozwój ekonomii społecznej w regionie


Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.3.2 RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-06-02

RPSL.09.02.07-IZ.01-24-004/15
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne


Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.2.7 RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-06-02

RPSL.11.01.05-IZ.01-24-003/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 11.1.5 RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2016-06-01

RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


Data opublikowania: 2015-05-28

RPSL.13.01.00-IZ.01-24-001/15
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna


Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań (PD) na 2015 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Data opublikowania: 2015-05-21
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś