Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 304 z wszystkich 304 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2016-11-07 00:00:00 do 2017-01-16 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-06

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2016-10-29 00:00:00 do 2016-11-28 12:00:00

data opublikowania: 29.09.2016r.
Data opublikowania: 2016-09-29

Nabór nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-100/16
Transport / Drogi wojewódzkie

zakończony od 2016-10-31 00:00:00 do 2016-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2016-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2016-10-30 00:00:00 do 2017-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-09-30

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16
RIT Subregionu Północnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2016-10-30 00:00:00 do 2017-03-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-09-30

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-097/16
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2016-10-30 00:00:00 do 2017-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-09-30

Nabór nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16
ZIT Subregionu Centralnego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2016-10-30 00:00:00 do 2017-02-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-09-30

Nabór nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2016-10-28 00:00:00 do 2016-12-12 12:00:00

Data opublikowania: 2016-09-20

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2016-10-28 00:00:00 do 2016-12-12 12:00:00

Data opublikowania: 2016-09-20

Nabór nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2016-09-30 00:00:00 do 2016-11-07 12:00:00

data opublikowania: 30.08.2016 r.
Data opublikowania: 2016-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-29

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2016-09-30 00:00:00 do 2017-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-08-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2016-09-30 00:00:00 do 2017-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-08-31

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-093/16
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2016-09-30 00:00:00 do 2016-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2016-08-31

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2016-09-30 00:00:00 do 2016-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2016-08-31

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2016-09-30 00:00:00 do 2016-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2016-08-31

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2016-09-30 00:00:00 do 2017-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-08-31

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-089/16
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2016-09-30 00:00:00 do 2016-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2016-08-31

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-088/16
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2016-09-30 00:00:00 do 2017-02-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-08-31

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2016-09-30 00:00:00 do 2017-02-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-08-31
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś