Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 319 z wszystkich 319 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2016-11-28 00:00:00 do 2017-01-30 12:00:00

data opublikowania: 28.10.2016r.
Data opublikowania: 2016-10-28

Nabór nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16
RIT Subregionu Zachodniego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28

Nabór nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-121/16
RIT Subregionu Północnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-02-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28

Nabór nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16
ZIT Subregionu Centralnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16
RIT Subregionu Zachodniego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2016-11-29 00:00:00 do 2017-04-27 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-29

Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-118/16
RIT Subregionu Południowego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2016-11-29 00:00:00 do 2017-04-27 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16
ZIT Subregionu Centralnego
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

zakończony od 2016-11-29 00:00:00 do 2017-04-27 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-04-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-06-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-30

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-109/16
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-04-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31

Nabór nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-04-28 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-107/16
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-01

Nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-106/16
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-07

Nabór nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-124/16
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna

zakończony od 2016-10-26 13:00:00 do 2016-12-02 23:59:59

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na 2017 rok w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.
Data opublikowania: 2016-10-26

Nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2016-11-30 00:00:00 do 2017-05-30 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-10

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2016-11-07 00:00:00 do 2017-01-16 12:00:00

Data opublikowania: 2016-10-06

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2016-10-29 00:00:00 do 2016-11-28 12:00:00

data opublikowania: 29.09.2016r.
Data opublikowania: 2016-09-29

Nabór nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-100/16
Transport / Drogi wojewódzkie

zakończony od 2016-10-31 00:00:00 do 2016-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2016-09-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31

Nabór nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16
RIT Subregionu Zachodniego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2016-10-30 00:00:00 do 2017-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2016-09-30
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś