Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 318 z wszystkich 318 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.07.01.04-IP.02-24-007/15
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2015-10-13 12:00:00 do 2015-10-31 23:59:59

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.1.4 RPO WSL 2014-2020.
Data opublikowania: 2015-10-13

Nabór nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2015-11-09 00:00:00 do 2015-11-20 23:59:59

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-10-08

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2015-12-30 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-032/15
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-031/15
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2015-12-30 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-030/15
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-04 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-028/15
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-04 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-027/15
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-04 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28

Nabór nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

zakończony od 2015-10-28 00:00:00 do 2016-03-04 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-28
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-12

Nabór nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15
ZIT Subregionu Centralnego
Konkurencyjność MŚP / Poprawa warunków do rozwoju MŚP

zakończony od 2015-10-26 00:00:00 do 2016-01-26 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-25

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-024/15
RIT Subregionu Północnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-26 00:00:00 do 2016-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-25

Nabór nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-023/15
RIT Subregionu Południowego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-26 00:00:00 do 2016-02-29 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-25

Nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15
ZIT Subregionu Centralnego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

zakończony od 2015-10-26 00:00:00 do 2016-03-31 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-25

Nabór nr RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15
ZIT Subregionu Centralnego
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Ochrona różnorodności biologicznej

zakończony od 2015-10-14 00:00:00 do 2015-12-14 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-14
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

zakończony od 2015-10-05 00:00:00 do 2015-11-06 23:59:59

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Podziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs. Celem niniejszego konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym ze wzrostem kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.
Data opublikowania: 2015-09-02

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-005/15
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

anulowany

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Celem niniejszego konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym ze wzrostem zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia.
Data opublikowania: 2015-09-02

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2015-10-05 00:00:00 do 2015-11-06 23:59:59

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs.
Data opublikowania: 2015-09-02

Nabór nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2015-10-05 00:00:00 do 2015-11-06 23:59:59

Data opublikowania: 2015-09-02

Nabór nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2015-09-03 00:00:01 do 2015-10-05 23:59:59

Ogłoszenie konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat RPO WSL 2014-2020
Data opublikowania: 2015-08-03
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś