Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-08-13

Wymagania dotyczące strony (podstrony) internetowej projektu

Zamieszczamy zasady podpowiadajace beneficjentom, jak prowadzić strony internetowe projektów dofinasowanych z funduszy europejskich.

2018-08-14

Zmiana terminów rozstrzygnięcia konkursów z działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Przesunęliśmy terminy rozstrzygnięć naborów nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 oraz RPSL.10.03.02-IZ.01-24-219/17 .Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 638 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 7 679 205 259,25 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś