Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-03-21

Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu – badanie ewaluacyjne w ramach RPO WSL 2014-2020

Sprawdź, jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego wpłynął na sytuację beneficjentów na rynku pracy.

2018-03-19

Aktualizacja instrukcji wypełniania bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla beneficjentów i wnioskodawców EFS

Zapraszamy wnioskodawców i beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego do zapoznania się ze zaktualizowaną instrukcją wypełniania bazy personelu w LSI 2014.

2018-03-20

Wyniki oceny formalnej konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 .Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 165 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 6 663 933 288,75 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś