Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2017-12-08

Aktualizacja listy ocenionych projektów w ramach konkursu z Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 – Subregion Południowy  w zakresie...

2017-12-08

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie z działania poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16.

2017-12-12

Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej w ramach konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

6 grudnia 2017 r. zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej w konkursie nr RPSL.01.02.00- IP.01-24-007/17 .Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2014-2020: 1 770 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 5 739 222 932,54 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś