Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 196 informacje ze wszystkich 6159 dla tagu: prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP)

7 maja 2015 roku, uchwałą nr 687/34/V/2015, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020).

W przyjętym dokumencie zamieszczono opisy wszystkich działań i poddziałań. Natomiast w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań zamieszczone zostały wyłącznie kryteria zaakceptowane przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020.

termin obowiązywania od 2015-05-07 do 2015-06-23
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, SZOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP)

24 czerwca 2015 roku, uchwałą nr 1099/45/V/2015, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikami.

W przyjętym dokumencie dokonano korekt w opisach działań i poddziałań. Natomiast w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań zamieszczone zostały kryteria zaakceptowane w trakcie II posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020.

termin obowiązywania od 2015-06-24 do 2015-09-21
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, SZOOP

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 v.1 (3 marca 2015 r.)

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych reguł wykorzystania centralnego systemu teleinformatycznego na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji, jakie mają być przekazywane z wykorzystaniem tego systemu w związku z realizacją programów w zakresie polityki spójności.

termin obowiązywania od 2015-03-03 do 2017-12-18
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: wytyczne, prawo i dokumenty, dane osobowe
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś