Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rewitalizacja a smart city


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-10-29 15:13

Podsumowanie konferencji dot. rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020

Jak skutecznie rewitalizować śląskie miasta? Jak łączyć ożywienie społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne? Jak wreszcie tworzyć mądrze zarządzane, inteligentne miasta? Pogłębionej i rzeczowej analizie tych zagadnień poświęcona była konferencji pn. "Rewitalizacja a smart city. Czy „smart” rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020?".

Nie ma obecnie bardziej adekwatnego miejsca do poruszania tych ważkich tematów w naszym regionie niż Bytom. Po pierwsze, z racji wielości wyzwań w tym zakresie, a drugie, z powodu objęcia tego miasta (wraz z Radzionkowem) wsparciem jako Obszaru Strategicznej Interwencji. Wiąże się to z przyznaniem 100 mln euro specjalnej dotacji z RPO WSL 2014-2020 na inwestycje infrastrukturalne (przede wszystkim rewitalizację Śródmieścia), jak również projekty związane z walką z bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

Scenerią konferencji, która odbyła się 27 października br., był Teatr Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo – siedziba Teatru to interesujący przykład inwestycji w obszarze rewitalizacji, powstała bowiem w specjalnie zaadaptowanych zabudowaniach po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” w Bytomiu. Środki na ten cel pochodziły w znacznej mierze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. I właśnie prezentacji inwestycji oraz jego szerokiego oddziaływania: kulturalnego, edukacyjnego i społecznego poświęcił swe krótkie wystąpienie dyrektor naczelny Teatru Rozbark, p. Adrian Lipiński.

Gości – w imieniu organizatora wydarzenia, Urzędu Marszałkowskiego – powitała p. Barbara Szafir, z-ca dyr. Wydziału Rozwoju Regionalnego. Natomiast jako gospodarz miasta wystąpił p. Damian Bartyla, Prezydent Bytomia.

 

Następnie przyszła pora na pierwszą część, obejmującą prezentacje zaproszonych ekspertów. Wśród nich znaleźli się:

 • Agnieszka Siłuszek (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Polityki Przestrzennej, Wydział Rozwoju Miast) – Ustawa o rewitalizacji
 • Hanna Gill-Piątek (Biuro Rewitalizacji Miasta Łodzi) – Polityka społeczna, jako priorytet rewitalizowanych obszarów oraz budowy inteligentnych miast. Metody włączania w dialog grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Racjonalne połączenie aspektu „miękkiego” z „twardym”
 • prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Diagnoza stanu obecnego śląskich miast pod kątem „smart” rewitalizacji. Próba oceny uwarunkowań, potencjału, przeszkód
 • dr hab. inż. arch. Krzysztof Skalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Mechanizmy motywacyjne, a rola operatora w programach rewitalizacji
 • dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie) –"Smart" rewitalizacja jako element krajowej polityki miejskiej
 • Artur Kolesiński (ekspert Microsoftu, „Microsoft CityNext) – Najciekawsze przykłady rozwiązań Smart City w Polsce i na świecie

W drugiej części, przebiegającej w formie panelu dyskusyjnego, zaproszeni uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w zakresie rewitalizacji i prób połączenia rewitalizacji z filozofią smart city.

 • Katarzyna Staś – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice
 • Robert Dederko – Zastępca Prezydenta Miasta Bytom
 • Gabriel Tobor – Burmistrz Miasta Radzionków
 • Joanna Sochacka – Prezes Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Przewodnicząca Rady śląskiego Klastra ICT i Multimediów HUB CLUB
 • Aleksander Krajewski – Prezes fundacji Napraw Sobie Miasto
 • Anna Czerwińska-Rojek – Referat Wsparcia Projektów; Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Michał Niemyjski – kierownik Referatu Oceny Projektów; Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Panel moderował p. Waldemar Jan ze Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych – Nikiszowiec.

Dyskusja należała do wyjątkowo ożywionych, ponieważ uczestnicy niejednokrotnie prezentowali nieco odmienne stanowiska, a dodatkowo swoje głosy zgłaszali pozostali uczestnicy spotkania.

Na zakończenie spotkania artyści Teatru Rozbark zaprezentowali krótki spektakl taneczny pt. „Przebudzenie”, specjalnie przygotowany na tę okazję.

Łącznie w konferencji wzięło udział 80 osób, a za pośrednictwem transmisji on-line – 450 uczestników. Warto podkreślić, że mając na uwadze potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, konferencja była tłumaczona na żywo na język migowy.

Organizatorem wydarzenia był Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Konferencja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś