Przejdź do treści głównej

4831
podpisanych umów

12617772306.91
przyznanego dofinansowania z UE

73
doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof


Polecamy

Wiadomości

2020-08-04

Nowy raport ewaluacyjny dotyczący wsparcia sektora przedsiębiorstw

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem ewaluacyjnym dotyczącym postępów w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

2020-08-04

Ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w konkursie z poddziałania 7.4.2. Outplacement

Publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami w konkursie nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20 .

2020-08-04

Przerwy techniczne w dostępie do usługi bazy REGON (BIR1)

5 sierpnia pomiędzy 18:00 a 24:00 ze względu na planowane prace modernizacyjne wystąpią przerwy w dostępie do Usługi BIR1 oraz wyszukiwarki REGON.RPO WSL 2014-2020: 4 831 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 12 617 772 306,91 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś