Przejdź do treści głównej

6682
podpisanych umów

15190904162.56
przyznanego dofinansowania z UE

383
zakupione środki transportu publicznego w komunikacji miejskiej


Polecamy

Wiadomości

2022-08-05

Przerwa w działaniu Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014

Od 5 sierpnia od godziny 10:00 do 7 sierpnia do godziny 23:59 będzie przerwa w dostępie do LSI 2014.

2022-08-03

Europejskie projekty ubiegają się o miano najlepszej przestrzeni publicznej w województwie

Rozpoczął się plebiscyt na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2022 – m.in. 12 projektów współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020 ubiega się o ten zaszczytny tytuł.

2022-08-01

Aktualizacja wyników konkursu z poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Zaktualizowaliśmy listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 .RPO WSL 2014-2020: 6 682 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 15 190 904 162,56 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś