Przejdź do treści głównej

5191
podpisanych umów

13091773916.04
przyznanego dofinansowania z UE

73
doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof


Polecamy

Wiadomości

2020-10-14

Aktualizacja Standardu Przedsiębiorczości w 3 naborach Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Zaktualizowaliśmy załącznik do regulaminu trzech konkursów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

2020-10-28

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 7.4.2. Outplacement

Wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20 .

2020-10-22

Informacja dla beneficjentów dot. opisu przedmiotu zamówienia

Przypominamy o konieczności stosowania wyrażenia „lub równoważne” przy opisie przedmiotu zamówienia.RPO WSL 2014-2020: 5 191 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 13 091 773 916,04 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś