Przejdź do treści głównej

5764
podpisanych umów

13885798571.94
przyznanego dofinansowania z UE

73
doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof


Polecamy

Wiadomości

2021-02-26

Aktualizacja instrukcji wypełniania formularza negocjacji

Przedstawiamy aktualizację „Instrukcji Modułu Negocjacje w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS".

2021-02-26

Wyniki konkursu z podziałania 9.2.6. Rozwój usług społecznych – konkurs

Wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr  RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19.

2021-02-26

Aktualizacja wyników naboru z poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wybraliśmy do dofinansowania projekty w naborze nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19.RPO WSL 2014-2020: 5 764 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 13 885 798 571,94 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś