Przejdź do treści głównej

6313
podpisanych umów

14561180617.39
przyznanego dofinansowania z UE

73
doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof


Polecamy

Wiadomości

2021-08-31

Województwo śląskie przystąpiło do badania ruchu

Ruszają badania w ramach prac nad Regionalnym Planem Transportowym, w ramach których zrealizowane zostaną badania zachowań transportowych mieszkańców, pomiary natężenia ruchu na granicach...

2021-09-20

Aktualizacja wyników konkursu z działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie infrastruktury POZ i AOS

15 września 2021 r. zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 .

2021-09-20

Wyniki konkursu z poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20 .RPO WSL 2014-2020: 6 313 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 14 561 180 617,39 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś