Przejdź do treści głównej

3505
podpisanych umów

9550993430.68
przyznanego dofinansowania z UE

38
doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof


Polecamy

Wiadomości

2019-03-20

Informacja dotycząca tzw. ulgi termomodernizacyjnej

Informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym podatnikom, którzy przeprowadzili termomodernizację w danym roku podatkowym przysługuje tzw. ulga termomodernizacyjna.

2019-03-19

Aktualizacja wyników naborów z poddziałania 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI

Zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-252/18 .

2019-03-18

Weź udział w ICT Proposers’ Day 2019!

Do 25 marca naukowcy i przedsiębiorcy z całej Polski mogą zgłaszać swoje kandydatury do wyjazdu na ICT Proposers’ Day w Helsinkach.RPO WSL 2014-2020: 3 505 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 9 550 993 430,68 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś