Przejdź do treści głównej

5771
podpisanych umów

13895002886.32
przyznanego dofinansowania z UE

73
doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof


Polecamy

Wiadomości

2021-03-01

Aktualizacja wyników konkursu z poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Wybraliśmy do dofinansowania kolejne projekty w konkursie nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 .

2021-03-01

Harmonogram składania wniosków o płatność na II kwartał 2021 r.

Od 8 do 22 marca 2021 r. można przesyłać harmonogramy składania wniosków o płatność na II kwartał 2021 r.RPO WSL 2014-2020: 5 771 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 13 895 002 886,32 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś