Przejdź do treści głównej

5941
podpisanych umów

14112274644.20
przyznanego dofinansowania z UE

73
doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof


Polecamy

Wiadomości

2021-04-19

Aktualizacja dokumentów konkursu z poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

Zaktualizowaliśmy regulamin konkursu oraz instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie konkursu nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 .

2021-04-16

Aktualizacja wyników konkursu z poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego

14 kwietnia 2021 r. zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19 .

2021-04-15

Nabór fiszek 27-30 kwietnia w CSD i CSD 2 dla wszystkich MŚP

Nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych zaplanowany na 27-30 kwietnia br. w projektach CSD i CSD 2 będzie adresowany do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców.RPO WSL 2014-2020: 5 941 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 14 112 274 644,20 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś