Przejdź do treści głównej

3425
podpisanych umów

9422856252.99
przyznanego dofinansowania z UE

49910
uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych


Polecamy

Wiadomości

2019-02-15

Aktualizacja listy ocenionych projektów z poddziałania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Zaktualizowaliśmy listę ocenionych wniosków w naborze nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 .

2019-02-15

Nowe rozwiazania w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014) dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedstawiamy nowe rozwiązania w LSI 2014 dotyczące mechanizmów działania w zakresie importu/eksportu danych we wnioskach o dofinansowanie projektu (WND) oraz kontrolę limitu 276 godzin...RPO WSL 2014-2020: 3 425 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 9 422 856 252,99 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś