Przejdź do treści głównej

5191
podpisanych umów

13091773916.04
przyznanego dofinansowania z UE

73
doposażonych jednostek w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof


Polecamy

Wiadomości

2020-10-14

Aktualizacja Standardu Przedsiębiorczości w 3 naborach Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Zaktualizowaliśmy załącznik do regulaminu trzech konkursów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

2020-10-28

Wyniki konkursu z podziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 .

2020-10-28

Wyniki konkursu z podziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 .RPO WSL 2014-2020: 5 191 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 13 091 773 916,04 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś