Przejdź do treści głównej

4237
podpisanych umów

11326252523.94
przyznanego dofinansowania z UE

26
całkowita długość nowych dróg w km


Polecamy

Wiadomości

2020-01-23

Lista wniosków złożonych w konkursie z poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Prezentujemy listę wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 .

2020-01-20

Aktualizacja "Instrukcji wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach LSI 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS"

Zaktualizowaliśmy "Instrukcję wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach LSI 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS".RPO WSL 2014-2020: 4 237 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 11 326 252 523,94 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś