Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 


Dostępne 24 z wszystkich 529 naborów wniosków:
instrument terytorialny: OSI,
w terminie od do 2024-06-24 17:40:25

Nabór nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-404/21
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2021-03-01 12:00:00 do 2021-06-24 10:31:31

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
Data opublikowania: 2021-03-01
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-10

Nabór nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-378/20
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2020-02-03 12:00:00 do 2022-02-09 12:56:58

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
Data opublikowania: 2020-01-29
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-09

Nabór nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-377/20
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2020-02-03 12:00:00 do 2022-02-09 12:57:26

Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.
Data opublikowania: 2020-01-29
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-09

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2019-08-30 00:00:00 do 2019-09-30 12:00:00

Terminy: 1. Termin, od którego można składać wnioski – 30.08.2019 r. (od godziny 0:00:00). 2. Termin, do którego można składać wnioski - 30.09.2019 r. (do godziny 12:00:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. • IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów to LUTY 2020 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2019-07-26
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-02

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-293/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2018-12-31 00:00:00 do 2019-01-31 12:00:00

Data opublikowania: 2018-11-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-01

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-255/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-09-28 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-30
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-01

Nabór nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-252/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-07-26 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-17

Nabór nr RPSL.09.01.03-IZ.01-24-250/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2018-05-30 00:00:00 do 2018-08-09 12:00:00

Data opublikowania: 2018-04-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21

Nabór nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-240/18
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

zakończony od 2018-03-30 00:00:00 do 2018-05-21 12:00:00

Data opublikowania: 2018-02-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-02

Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-18 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-27

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-18 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-18

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-215/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2018-01-18 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-31
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-28

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-048/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

zakończony od 2017-11-30 00:00:00 do 2017-12-29 12:00:00

Data opublikowania: 2017-10-30
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-042/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-23 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-29
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.04.03.03-IZ.01-24-203/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

zakończony od 2017-08-24 15:00:00 do 2019-03-29 14:29:11

Data opublikowania: 2017-08-24
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-20

Nabór nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

zakończony od 2017-09-29 00:00:00 do 2017-10-31 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-22
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-26

Nabór nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2017-09-11 00:00:00 do 2017-10-11 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-11
Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-30

Nabór nr RPSL.09.01.03-IZ.01-24-197/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2017-09-11 00:00:00 do 2017-10-11 12:00:00

Data opublikowania: 2017-08-11
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-29

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

zakończony od 2017-09-15 00:00:00 do 2017-10-16 12:00:00

Data opublikowania: 2017-07-27
Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-12

Nabór nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/17
Obszar Strategicznej Interwencji
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

zakończony od 2017-06-30 00:00:00 do 2019-03-29 13:59:41

Data opublikowania: 2017-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-20
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś