Przejdź do treści głównej

Wzór wniosku beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (13 czerwca 2017 r.)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument:
Zobacz obowiązujące
Termin obowiązywania
od 2017-06-13 do 2018-12-06

Aktualizacja 27 marca 2018 r.

Zarząd Województwa Śląskiego dnia 27 marca 2018r., uchwałą nr 692/250/V/2018, przyjął  nową instrukcję wypełniania wniosku o płatność projektów wraz z załącznikami z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

Aktualizacja 22 sierpnia 2017 r.
Zarząd Województwa Śląskiego 22 sierpnia 2017 roku, uchwałą nr 1728/212/V/ 2017, przyjął  nową instrukcję wypełniania wniosku o płatność projektów wraz z załącznikami z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

Aktualizacja z 13 czerwca 2017 r.
Zarząd Województwa Śląskiego 13 czerwca 2017 roku, uchwałą nr 1183/198/V/2017, przyjął  nowy wzór wniosku o płatność projektów z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

UWAGA!

Niniejszy wniosek o płatność służy tylko do celów poglądowych. Wniosek należy wypełniać wyłącznie na formularzu w Lokalnym Systemie Informatycznym: https://lsi.slaskie.pl/ W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami i stanowiskami Instytucji Zarządzającej na stronie http://rpo.slaskie.pl/faq

 UWAGA!

W związku z wymogiem ujednolicenia i dostosowania charakteru danych, wykazywanych w Lokalnym systemie informatycznym LSI 2014-2020 do krajowego SL 2014-2020, informuję, iż w formularzu wniosku o płatność pośrednią lub końcową w tabeli B.1 wartość  dofinansowania (w odniesieniu do poszczególnych kosztów wydatków), należy wyliczać na podstawie podanych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych dla danej pozycji zestawienia oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych), określonego dla danej kombinacji „Nazwa kosztu” w umowie  o dofinansowanie w ramach danego zadania. W przypadku wyliczenia proporcji, należy stosować rozszerzony wskaźnik procentowy. Wyliczoną wartość należy zaokrąglić zgodnie z zasadami matematycznymi.

Wzór:

Wartość dofinansowania dla danego kosztu w WND / wydatki kwalifikowalne dla danego  kosztu w WND * kwota wydatków kwalifikowalnych, wykazana w WNP

≈ wynik zaokrąglony zgodnie z zasadami matematycznymi.

Należy bezwzględnie pamiętać, że wnioskowana wartość dofinansowania, wpisywana przez Beneficjenta do wniosku o płatność w tabeli B.1 odnosi się do wartości dofinasowania, określonego w umowie.

Wartość dofinansowania, liczona narastająco nie może przekroczyć wartości dofinansowania, określonego w umowie o dofinansowanie dla danej kombinacji „ Nazwa kosztu”.

Dotyczy to także wartości wydatków kwalifikowalnych, zakontraktowanych dla poszczególnych kosztów, określonych w umowie o dofinansowanie.

Pozostałe kwoty, nie wchodzące w skład dofinasowania, to tzw. wkład własny, który w tabeli źródła finansowania będzie przyporządkowany odpowiednio do poszczególnych pozycji krajowych środków publicznych, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Ważne:

W przypadku, kiedy system automatycznie naliczy wartość wyższą, niż przewidziana w umowie o dofinansowanie i Beneficjent nie będzie miał możliwości skorygować samodzielnie zawyżonej/zanizonej kwoty na prawidłową – wówczas obowiązkowo informuje IZ o tej sytuacji w piśmie przewodnim lub we wniosku o płatność w punkcie D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.

 

 

Pliki do pobrania

Historia dokumentu

Nazwa dokumentu Obowiązujący
od do
Wzór wniosku o płatność dla projektów EFRR wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (16 marca 2022 r.) 2022-03-16 nadal obowiązujący
Wzór wniosku o płatność dla projektów EFRR wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (23 marca 2021 r.) 2021-03-23 2022-03-15
Wzór wniosku o płatność dla projektów EFRR wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (2 lipca 2020 r.) 2020-07-02 2021-03-22
Wzór wniosku o płatność dla projektów EFRR wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (22 sierpnia 2019 r.) 2019-08-22 2020-07-01
Wzór wniosku o płatność dla projektów EFRR wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (07.12.2018 r.) 2018-12-07 2019-08-21
Wzór wniosku beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (13 czerwca 2017 r.) 2017-06-13 2018-12-06
Wzór wniosku o płatność EFRR (30 sierpnia 2016 r.) 2016-08-30 2017-06-12
Wzór wniosku o płatność EFRR (10 maja 2016 r.) 2016-05-10 2016-08-29
Wzór wniosku o płatność EFRR (24 lipca 2015 r.) 2015-07-24 2016-05-09
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś