Przejdź do treści głównej

Wyniki i aktualizacja dokumentacji konkursu z podziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs


2020-10-29 11:45

28 października 2020 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 z poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Wyniki konkursu

Do dofinansowania na łączną kwotę prawie 39 mln zł wybrano 78 projektów z 4 subregionów.

Wnioski wybrane do dofinansowania w podziale na subregiony:

  • 36 projektów z Subregionu Centralnego,
  • 17 projektów z Subregionu Południowego,
  • 12 projektów z Subregionu Północnego,
  • 13 projektów z Subregionu Zachodniego.

Listy projektów wybranych do dofinansowania (dla każdego z subregionów) oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Aktualizacja dokumentów

Zaktualizowaliśmy również załączniki do regulaminu konkursu w postaci:

  • wzoru umowy o dofinansowanie,
  • wzoru umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe),
  • wzoru umowy powierzania przetwarzania danych osobowych.

Aktualne załączniki są dostępne pod ogłoszeniem o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś