Przejdź do treści głównej

W skład KM wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów spoza administracji (w tym przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, izb regionalnych, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych.). Ponadto w pracach KM mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym Komisji Europejskiej, z głosem doradczym, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Skład Komitetu zapewnia realizację zasady partnerstwa, o której mowa w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., dążąc do zrównoważenia udziału trzech stron delegujących członków: strony rządowej, samorządowej i partnerów spoza administracji oraz promuje równość szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminację. Przedstawiciele partnerów spoza administracji stanowią co najmniej jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.

Aktualny skład

8 września 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację składu KM 2014-2020:

Historyczne składy

29 marca 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację składu KM 2014-2020:

18 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację składu KM 2014-2020:

23 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację składu KM 2014-2020:

29 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację składu KM 2014-2020:

28 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

2 października 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

5 czerwca 2019 r.

28 lutego 2019 r.

23 stycznia 2019 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020

25 września 2018 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

24 kwietnia 2018 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

7 lutego 2018 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

6 czerwca 2017 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

28 marca 2017 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

1 marca 2017 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

20 września 2016 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

14 czerwca 2016 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

17 listopada 2015 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

15 września 2015 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

16 czerwca 2015 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM:

12 marca 2015 r.

Zarząd Województwa Śląskiego powołał skład KM:

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś