Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

W skład KM wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów spoza administracji (w tym przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, izb regionalnych, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych.). Ponadto w pracach KM mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym Komisji Europejskiej, z głosem doradczym, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Skład Komitetu zapewnia realizację zasady partnerstwa, o której mowa w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., dążąc do zrównoważenia udziału trzech stron delegujących członków: strony rządowej, samorządowej i partnerów spoza administracji oraz promuje równość szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminację. Przedstawiciele partnerów spoza administracji stanowią co najmniej jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.

Aktualny skład

19 maja 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację składu KM 2014-2020:

Historyczne składy

8 września 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację składu KM 2014-2020:

29 marca 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację składu KM 2014-2020:

18 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację składu KM 2014-2020:

23 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację składu KM 2014-2020:

29 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację składu KM 2014-2020:

28 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

2 października 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

5 czerwca 2019 r.

28 lutego 2019 r.

23 stycznia 2019 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020

25 września 2018 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

24 kwietnia 2018 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

7 lutego 2018 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

6 czerwca 2017 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

28 marca 2017 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

1 marca 2017 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

20 września 2016 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

14 czerwca 2016 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

17 listopada 2015 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

15 września 2015 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM 2014-2020:

16 czerwca 2015 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony skład KM:

12 marca 2015 r.

Zarząd Województwa Śląskiego powołał skład KM:

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś